Perşembe, Temmuz 18, 2024

Finansal hizmetlere güven haziranda 10,8 puan azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı Finasal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endesi (FHGE) verilerini yayımladı. 2024 yılı haziran ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarına göre; 2024 yılı haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 10,8 puan azalış kaydederek 149,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü. 


İş durumu ve hizmetlere olan güven zayıfladı

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıfladığı görüldü. 

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir miktar güçlendiği görüldü. 


Sektörlere olan güven azaldı 

2024 yılı haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre ’64-Finansal Hizmet Faaliyetleri ‘ 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları’ ve ’66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektörlerinde sırasıyla 10,8, 9,5 ve 21,6 puanlık azalış olduğu gözlendi. 

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM