Perşembe, Temmuz 18, 2024

Google rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

google

Alphabet Inc., Google llc, Google International llc, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulunun 12.01.2023 tarihli ve 23-03/27-M sayılı kararı ile Google ekonomik bütünlüğünün genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmıştı.

Gerçekleşen sözlü savunma toplantısında, yapılan tespitler sonucunda, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu ve söz konusu ekonomik bütünlüğün, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediği ve dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kanaat ve sonucuna ulaşıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM