Perşembe, Temmuz 18, 2024

Kitlesel Ayrışma

Tecrübe sahibi kişiler, gençlik yıllarından dem vurup, o günlerin yaşantılarını özlemle yad ederler ve bu davranış tarzı, geriye dönük nesillerde de benzer düşünce silsilesinin benzer ananevi vasıflarını da yansıtır.

Kitleler için yaş alma, vücut takvimi refakatinde ve genellikle o yöndeki gelişmelerin önü çektiği zihni olgunluk dönemini ifade eder. Kendilerinden sonraki nesiller için kendi tecrübelerinden aktarabilecekleri elle tutulur bilgiler, yine kendilerine evvelkilerden intikal eden, bilindik ve alışıldık usullere ilaveten sadece özel, fakat mevcut statükonun devamı anlamında da hususiyetler taşır.

Son bulunduğumuz noktadan geriye doğru baktığımızda, bazı düşünürlerin geliştirdiği tezlere göre geçen iki asır boyunca ‘iyiye doğru arayışların insanlığa yüklenen bütün sıkıntılara rağmen en iyi zamanların yaşandığı ile alakalıdır. Bu düşünce içerisinde yaşanan tarihsel olaylar, tesadüfi olmayıp, sonrasını etkiler mahiyette ama statüko’yu da değiştirebilecek arayışlar içerir.

İçinde yol alınan “iyi zamanlara” göre, bugüne dek herşeyin mihenk noktası olarak kabul edilen statüko, insan unsurunun gelişmelerde iki temel mahareti sayılan fiziksel ve bilişim hususiyetlerinin, şimdilerde sözde yine kitlelerin görünür ideallerinde rızaen ikincil konuma taşınması ile karşı karşıyadır.

Güç devşirme dünyasında, fiziksel açıdan insanoğlunun militer kalibresi, fikri açıdan bilişim değerinin ihmal edilebilirliği pek uzak bir ihtimal gibi görünmemektedir.

Bu konunun sosyal ve kültürel altyapısı geçmişte ideolojik vurgulamalara benzer, özünde kitlesel ayrıştırmacılık üzerine bina edilecek, finansal konjonktürel dengelere tabi “bir işe yaramazlık” algılaması temelinde tahkim ediliyor olabilir.

İdealleri, inançları, vatanı, bayrağı, sonraki nesiller uğruna mücadele, kendisini feda etmek, yerine; militer zeminin profesyonel-özel platformlara transferi insanoğlunun askerlik ve savaş maharetinden izolasyonu.

Göreceği vazife ile donatılmış, tahsile ve ihtisasa sahip iş adayını devre dışı bırakabilecek yapay zeka robotunun acımasız rekabeti provaları yapılmaktadır.

Bu meyanda sosyal ve idari münasebetler, açısından siyaset ile iktisat bağlantısının da farklı şekillenebileceğini öngörmek yanlış olmaz.

Kabul edilebilirliğin ötesinde öne sürülen tezlerin daima anti- tezleri olabileceğinin en bariz nişanesi yine dönüp tarihten feyz almaktır.

Demir Uzun

Diğer Yazarlar