Pazar, Temmuz 14, 2024

Bankalar, 3. çeyrekte kredilerde sıkılaşmanın sona ermesini bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Banka Kredileri Eğilim Anketi’ni yayımladı. Bankaların 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları incelendiğinde, tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona ereceği yönünde oldu. 2024 yılının ikinci çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiği izlendi.

Alt kırılımlar incelendiğinde, tüm kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlendi. 2024 yılının üçüncü çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın devam edeceği yönünde. 2024 yılının ikinci çeyreğinde tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşmanın zayıflayarak devam ettiği görüldü.


Tüm kredilere olan talepte azalış gözlendi

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış yönlü seyir, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yerini azalışa bıraktı. Alt kırılımlar incelendiğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte azalış gözlendi. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalışın yerini tekrar zayıf bir artışa bırakması bekleniyor. 2024 yılının ikinci çeyreğinde konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalış zayıflayarak devam etti, taşıt kredi talebindeki azalış ise yerini güçlü bir artışa bıraktı.


Yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam etmesi bekleniyor

Bankaların 2024 yılının üçüncü çeyreği için beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalışın yerini artışa bırakacağı, taşıt kredi talebindeki artışın ise tekrar azalışa döneceği yönünde. Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma yönlü seyrin zayıflayarak, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşeme yönlü seyrin ise güçlenerek devam ettiği görüldü. 2024 yılının üçüncü çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakacağı, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise devam edeceği bekleniyor.

KAYNAKTCMB
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM