Çarşamba, Haziran 19, 2024

Euro Bölgesi ve AB devlet açıkları 2022’nin dördüncü çeyreğine göre azaldı

Eurostat Avrupa Birliği İstatistik Ofisi

Avrupa İstatistik Ofisi EUROSTAT, devlet açığına ilişkin üç aylık verileri yayınladı. EUROSTAT’ın sağladığı verilere göre, 2023’ün ilk çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış devlet açığı Euro Bölgesi’nde GSYİH’nin yüzde 3,2’siyken, AB’de GSYİH’nin yüzde 3’ü olduğu açıklandı. Euro Bölgesi ve AB’de devletlerin açığı 2022’nin dördüncü çeyreğine göre azaldı.

2023’ün ilk çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış genel devlet açığının GSYİH’ye oranı Euro Bölgesi’nde yüzde 3,2 ve AB’de yüzde 3 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi ve AB’de toplam harcamalardaki düşüşlerin yanı sıra nominal GSYİH’deki artışlar nedeniyle 2022’nin dördüncü çeyreğine göre açıklarda düşüşler gözlendi.


Hükümet dengeleri üzerinde güçlü bir etki

Yüksek enerji fiyatlarının etkisini hafifletmeye yönelik önlemlerin, 2022’nin ikinci yarısında ve 2023’ün ilk çeyreğinde hükümet dengeleri üzerinde güçlü bir etkisi oldu. Bu önlemlerin yarattığı etki, üye devletlerin çoğunun devlet açığını kaydetmeye devam etmesini sağladı.

EUROSTAT, yayınladığı verilerde Euro Bölgesi ve AB için mevsimsellikten arındırılmış devlet gelir ve giderlerine de değindi. 2023’ün ilk çeyreğinde Euro Bölgesi’ndeki toplam devlet geliri, GSYİH’nın yüzde 46,2’sine ulaştı, GSYİH’deki artışlar nedeniyle 2022’nin dördüncü çeyreğindeki yüzde 46,9 oranına kıyasla bir düşüş gözlendi.

Mutlak olarak, Euro Bölgesi’ndeki mevsimsellikten arındırılmış toplam gelir, 2022’nin dördüncü çeyreğine kıyasla yaklaşık 3 milyar Euro arttı. Euro Bölgesi’ndeki toplam hükümet harcamaları, GSYİH’nın yüzde 49,4’ü olarak gerçekleşti ve oran, toplam harcamalardaki düşüş ve nominal GSYİH’deki artış nedeniyle bir önceki çeyrekteki yüzde 51,6 oranına göre azalma gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmış toplam devlet harcamaları bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 46 milyar Euro azaldı.

AB’de toplam harcama, önceki çeyreğe göre 51 milyar dolar azaldı

AB’de toplam hükümet geliri, 2023’ün ilk çeyreğinde GSYİH’nın yüzde 45,4’ü idi ve bu yüzde, 2022’nin dördüncü çeyreğindeki yüzde 46,2 oranı karşılaştırıldığında bir düşüş olarak verilere yansıdı. AB’de mevsimsellikten arındırılmış toplam gelir 2022’nin dördüncü çeyreğine kıyasla yaklaşık 7 milyar dolar arttı. AB’deki toplam hükümet harcamaları, GSYİH’nın yüzde 48,5’ine denk olarak önceki çeyrekteki GSYİH’nin yüzde 50,7’sine tekabül eden orana kıyasla düşüş gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmış toplam harcama, önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık 51 milyar dolar azaldı.

KAYNAKEurostat
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM