Pazar, Aralık 3, 2023

Maden işletmelerine dair düzenleme Resmi Gazete’de

Yeraltı maden işletmelerinde maliyet artışı

Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar’da da değişikliğe gidildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 22 Temmuz 2023 Tarihli ve 32256 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.


Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun geçici 29’uncu maddesi gereğince alındı.

Buna göre, söz konusu kararın 6’ncı maddesinin, birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “31/12/2022” ibareleri “31/12/2023” şeklinde değiştirildi.

Kararın kinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi ise “3213 sayılı Kanun kapsamında işletme faaliyetlerinin durdurulması halinde işletme faaliyetine müsaade edilen tarihe kadar, üretime hazırlık faaliyetlerinin işletme projesine aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde bu aykırılığın giderildiği tarihe kadar, daimî nezaretçi ataması yapılmaksızın çalışıldığının tespit edilmesi halinde ise daimi nezaretçi ataması yapılan tarihe kadar geçen sürelerde destek ödemesi yapılmaz.” şeklinde yeniden düzenlendi.

Aynı kararın 8’inci maddesinin, ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2022” ibareleri de “31/12/2023” şeklinde değiştirildi.

Değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM