Perşembe, Haziran 13, 2024

Küresel Sorunlara Çözümler, Teknoloji ve İnovasyon -1

İnsanlar olarak, gelişmiş toplumlar inşa etme ve inanılmaz şeyler başarma yeteneğine sahip olsak da, mükemmel olmaktan uzak olduğumuz gerçeğiyle yaşıyoruz. Gezegendeki baskın türler olarak birçok sorunu çözdük, ancak çoğu zaman daha fazlasının yaratılmasıyla sonuçlanan şekillerde. Çevresel zarardan gıda kıtlığına, sağlık ve eğitime erişimdeki eşitsizliklere ve yanlış bilgi ve propagandanın giderek artan bir şekilde yayılmasına kadar, gidecek çok yolumuz olduğu ve belki de oraya ulaşmak için çok az zamanımız kaldığı açıktır.

Yine de, insanlığın ilerlemesi ve gezegenin egemenliği bu sorunların çoğuna neden olmuş veya şiddetlendirmiş olsa da, inovasyon kapasitemizin en iyi kurtuluş umudumuzu sunduğuna inanmak mümkün. Daha iyi bir dünya inşa etmek sadece teknolojiden daha fazlasını gerektirecektir. Aynı zamanda insan iradesine, yaratıcılığa ve etik davranma taahhüdüne de ihtiyaç duyacaktır. Tüm bunları yönetebilirsek, teknolojiyi geliştirmek işin kolay kısmı olmalı. Bu uyarıyı göz önünde bulundurarak, işte çözme gücümüz dahilinde olduğuna inandığım en acil zorluklardan beşi ve bunu başarmamıza yardımcı olabilecek araçlar.

1. Küresel enerji krizi


Artan enerji talepleri, azalan fosil yakıtlar ve enerji kullanımımızın çevre üzerindeki etkisi, küresel yansımaların hızla kontrolden çıktığı bir durum yarattı. Rüzgar, güneş ve gelgit enerjisinden yararlanmanın yeni yolları, yenilenebilir enerjileri kullanma şeklimizde bir devrime yol açtı. Küresel olarak, üretilen yenilenebilir enerji miktarı, bu yüzyılın ilk yirmi yılında yılda 50 gigawatt’tan azdan 2.800 gigawatt’ın üzerine çıkmıştır.

Teknoloji ayrıca nükleer füzyon ve hidrojen enerjisinin geliştirilmesinde ilerlemeler sağlamıştır. Bunlardan bazılarının tam ölçekli dağıtımı hala bir yol olsa da, son atılımlar gelecekte gezegene nasıl güç vereceğimiz konusunda heyecan verici olanaklar sunuyor. Yenilenebilir enerjinin aralıklı doğası, daha fazla kapasite ve daha kısa şarj süreleri sunan depolama ve dağıtım sistemlerine yol açan piller üretme konusunda daha yetkin olmamız gerektiği anlamına geliyor. Akıllı teknoloji, elektrik şebekelerinde de uygulanarak elektrik dağıtımının daha iyi yönetilmesini, verimliliğin ve esnekliğin artırılmasını sağlamıştır. Dünyanın hala fosil yakıtlar tarafından üretilen enerjiye büyük ölçüde bağımlı olduğu doğrudur, ancak burada belirtilen çözümlerin bir kombinasyonu sayesinde, bu bağımlılık yavaş yavaş parçalanmaktadır.

2. Kıtlık ve gıda kıtlığı

Nüfus artışı, iklim değişikliğinin etkisi, savaş ve ekonomik eşitsizlik, gıda arzımızın ve güvenliğimizin giderek daha fazla tehdit altında olduğu anlamına geliyor. Bunun etkilerini gelişmekte olan ülkelerdeki kıtlıklarda ve dünya genelinde yükselen enflasyonda zaten görüyoruz. Buradaki teknoloji çözümleri, verimi artırmak, israfı en aza indirmek ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak için tasarlanmış birçok yeniliği içerir.

Bunlar, çiftçilerin tarımı daha iyi yönetmelerini sağlarken aynı zamanda çevresel ayak izlerini ve su kullanımlarını azaltmak için nesnelerin interneti (IoT) sensörleri, yapay zeka ve GPS gibi veri odaklı teknolojilerden yararlanan hassas tarımı içerir. Sadece mahsul yetiştirmek için kullanılan su miktarını azaltmak, kuraklıkların günlük yaşamın bir gerçeği olduğu bölgelerde büyük bir faydalı etkiye sahip olabilir.

Son on yılda, otonom tarım makinelerinin ortaya çıkışı, daha verimli üretimin sağlanması ve emek yoğun görevlere duyulan ihtiyacın azaltılması da görüldü. Dikey tarım ve topraksız çözümler, mahsullerin kapalı ortamlarda yetiştirilmesine izin vererek zararlıların, hastalıkların ve olumsuz hava koşullarının neden olduğu israfı azaltır.

Devamı yarın

Selçuk Karaata

Diğer Yazarlar