Pazar, Haziran 16, 2024

Düşük karbon projelerine dev bütçeli destek

düşük karbon projelerine AB desteği

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı çağrı ile enerji verimliliğinin teşvik edilmesi kapsamında, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, döngüsel ve kaynakların verimli kullanıldığı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Bulgaristan sınırında yer alan Edirne ve Kırklareli’nde faaliyet gösterecek KOBİ’lere yönelik olarak açılacak “Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesi” Tteklif çağrısının kamuoyu istişare sürecinin başlandığı bildirildirdi.


Bakanlık tarafından yayımlanan proje şartları ise şöyle;

  • Tüm endüstri yaşam döngüsünde sera gazı emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltılması ve aynı zamanda eski ekipmanları daha enerji verimli olan ekipmanlarla değiştirmesi;
  • Üretim süreçlerinin gerçekleştirildiği işletmeye ait binaların enerji verimli hale getirilmesi;
  • Enerji verimliliği alanında teknik bilgi, en iyi uygulama ve bilgi alışverişinin iyileştirilmesi;
  • İlgili teknolojik ekipmanların satın alınması ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler yoluyla döngüsel üretim süreçlerinin teşvik edilmesi.
  • Öte yandan programda desteklenmeye hak kazanan projelere azami 200 bin Avro olmak üzere, yüzde 100 oranında hibe kredi sağlanacak.
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM