Perşembe, Nisan 25, 2024

AB karbon vergileri için yeni raporlama kurallarını açıkladı

Avrupa Komisyonu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında yapılması zorunlu olacak raporlama çalışmalarına yönelik kuralları yayımladı.

Yayımlanan Uygulama Tüzüğü SKDM kapsamında yer alan ürünlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ithalinde ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan emisyonları hesaplanmasına ve raporlanmasında uyulması gereken metodolojinin detaylarını içeriyor.


Zaman sağlayacak

Yayımlanan düzenleme kurallarında nihai metodolojinin tamamlanacağı zamana kadar AB ülkelerine ihracat yapan işletmelere hazırlık süreci, ithalatçı firmaların da hesaplama ve raporlama işlemlerini yapacak bilgi teknolojisi araçları geliştirmeleri için zaman sağlanmış olacağı vurgulandı.


Doğrudan ve dolaylı emisyonlar da raporlanacak

Kılavuzda yayımlanana göre, AB ülkelerindeki ithalatçı firmaların ilk raporlarını 2023’ün son çeyreğine ait verileri içerecek şekilde 31 Ocak 2024 tarihine kadar hazırlayarak sunmuş olmaları gerekecek.

Bu raporlama işleminde ithalatçıların, ithal ettikleri ürünlerin üretim süreçlerinde ortaya çıkan ve ton başına karbon-dioksit (CO2) olarak ifade edilecek doğrudan emisyonları ile üretim sürecindeki elektrik tüketimi kaynaklı dolaylı emisyonları da raporlama yükümlülüğü olacak.Raporlamada ürünlerin menşe ülkeleri, üretildikleri tesislerin ve ana emisyon kaynaklarının coğrafi koordinatları gibi bilgilerin yer alması da gerekecek.

Bazı ürünlerin dolaylı emisyonlarını kapsayacak olan kurallar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM