Cuma, Haziran 14, 2024

İletişimde Güçlükler

Çok yönlü değişimlerin birey ve toplum yaşantısına hiç bir zaman olmadığı kadar giderek artan bir ivme ile nüfuz eden kabaca bir asır süreden rahatlıkla söz edilebilir. Görünen yüksek teknoloji alanındaki gelişmeler ile geçmişten menkul gelenekselliğin hem kitlesel hem de bireysel yaşantıları geleceğe doğru hızla simetrik standartlaşmaya doğru yöneltmesi şeklindedir.

İnternet dünyasının genç nüfus kesimleri üzerindeki tartışılmaz etkileri henüz internet erişiminin ulaşamadığı bölgelere ve altyapı eksikliklerine rağmen dünya çapında iletişimin en önemli unsuru haline geliyor olmasıdır. Dileriz ki bu devasa alem kitlesel iletişim için sanaldan ziyade gerçekçi münasebetlere vesile olacak şekilde yol alabilir.

Üstad Çetin Altan henüz yazdığı zamanlarda bir yazısında “..akvaryum içerisindeki süs balıklarını seyrederken yaptıkları hareketleri bire bir yazıya dökerek anlatmanın güçlüğünden..”mealinde iletişim; aktarımı ya da naklinin, sözlü, sözsüz, yazılı ve görsel olsun herhangi birisi ile dahi aslı gibi olamayacağı üzerine idi. Kaldı ki insanoğlunun görsel alanda tabiatın oyunlarına maruz kalabildiği uyanık iken ‘serap’, uykuda ‘rüya’ hadiseleri gibi.

Onsekiz yaşlarındaki genç yabancı talebe konuğumuz diğer akranlarının büyük bir çoğunluğunun yaptıklarını bildiğimiz gibi gününün hatırı sayılır zamanlarını odasında kendi başına mobil aygıtı ile meşgul geçirmeyi evin yaşam alanında bizlerle konuşmak veya yeme-içme dışında faaliyetlerde bulunmaya tercih etmeyecekti.

O halde uyku dahil ekran başında ve sanal ortamda geçirilen zaman süresi içinde bireyin günlük hayatına dair diğer tüm faaliyetlerinin toplam süre içerisindeki oranının azalma yönünde olması da düşündürücüdür.

Hasılı ekonomizm’in üretim sürecinde salt maliyet unsurları üzerinden kurgulanan sistematiğinden nasiplenen iletişim, kendi içerisinde ve alakalı olduğu bütün alanlarda yaşamsal değişimi eskilere göre kaçınılmaz kılmakta; haliyle birey ve toplum yaşantısını sanal platforma taşımaktadır.

İletişimin kendi içerisindeki en fazla kullanılan yöntemi hiç şüphesiz sözlü iletişimdir. Konuşulan kelimeler, konuşmalar ve ayrıca herhangi bir mesaj veya bilginin sözlü yani ağızdan ağıza yoluyla paylaşıldığı şekiller karşılıklı, yüzyüze, diyalog yöntemlerindeki zenginlik unsurları ihtiva eden kültürel potansiyeli de zaafiyete uğratabilecektir.

Demir Uzun

Diğer Yazarlar