Salı, Mayıs 28, 2024

İş insanları bölgesel çapta güç birliğini sürdürüyor

iş insanları

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) iş ve güç birliği buluşmalarına devam ediyor. Federasyonlar ve üye dernekler arası iletişim ve etkileşimi güçlendirmek ve bölgesel işbirliklerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen ‘BASİFED-GÜNMARSİFED İş ve Güç Birliği Ortak Toplantısı’ gerçekleştirildi. 


Toplantıya iş dünyasından önemli isimler eşlik etti

Toplantıya Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri ve üye dernek başkanlarının yanı sıra, BASİFED Baş Ekonomisti Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen ve Dr. Serdar Şahinkaya da katıldı. Toplantıda, iş dünyasının sorunlarını gerçekçi bir şekilde dile getirebilmek, ekonomi politikalarına yön verebilmek adına sivil toplumun güçlendirilmesi gerektiğine, bunun da ancak dayanışma ile sağlanabileceğine vurgu yapıldı.


“Güçlü derneklerin güçlü federasyonları”

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, TÜRKONFED şemsiyesi altında bölgesel olarak bir yapı oluşturan federasyonların kendi aralarında ilişkilerini güçlendirme amacıyla GESİFED’den sonra Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) ile buluşarak bu sürece devam ettiklerini söyledi. Kasalı, toplantıların sonunda bölge federasyonları olarak ortak bir zirve düzenlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Güçlü derneklerin güçlü federasyonları, güçlü federasyonların da güçlü konfederasyonları oluşturacağına dikkat çekilen söz konusu toplantıda, ortaya çıkan bu bölgesel dayanışmanın bir örnek teşkil ederek TÜRKONFED çatısı altındaki diğer federasyonları da harekete geçireceğinin altı çizildi.


Üyeler arası işbirliği artırılacak

GÜNMARSİFED Genel Sekreteri Erdoğan Dur ve BASİFED Genel Sekreteri Sinan Gültekin de federasyon faaliyetleri ve yeniden yapılanma süreçleri hakkında birer sunum gerçekleştirdiler. GÜNMARSİFED ve BASİFED üye dernek başkanları da kendi çalışmaları hakkında bilgiler paylaşırken, BASİFED Baş Ekonomisti Prof. Coşkun Küçüközmen, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. Her iki federasyonun da birbirlerini benchmark alarak  bundan sonraki süreçte hayata geçirecekleri fikir, proje ve çalışmalarına daha da değer katmalarını sağlayacak bu buluşma, üyeler arası ticari işbirliğini artırılması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen, hızlı tanışma ve hızlı kartvizit alışverişi esasına dayanan Speed Network oturumu ile sona erdi.

KAYNAKBASİFED
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM