Pazar, Mayıs 26, 2024

Maden sektörü İzmir MİNEX fuarında bir araya geldi

minex fuar

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ tarafından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası işbirliği ile bu yıl 10’uncusu yapılan  MINEX Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ile IMMAT 9’uncu Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi açılış töreni gerçekleştirildi. Fuarda bulunan maden bulma, çıkarma işlemlerinde kullanılan son teknoloji makineler, iş makineleri, teknolojik yenilikler gibi ürünler 13-16 Eylül 2023 tarihleri arasında sergileniyor. 

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “MINEX, ilk kez düzenlendiği yıla göre beş kattan fazla büyüdü ve ülkemizin madencilik sektöründeki konumunu güçlendirmeye, ihracatı, istihdamı ve ülke ekonomisini geliştirmeye devam ediyor. Bizim için ekonomi ve ekoloji arasında bir ses benzerliğinden çok daha fazlası var. Ekoloji yoksa ekonomik kalkınma, refah ve yaşam da yok” dedi.


“Markalaşmaya dayalı madencilik ekonomisi inşa etmeliyiz”

Günümüzde yeraltı kaynaklarının kullanımının neredeyse ‘doğanın işgali’ anlamına geldiğini söyleyen Soyer, “Buna derhal dur demek zorundayız. Doğanın döngüsü içerisinde yer alan her şeyi, sürdürülebilir ve hatta onarıcı bir şekilde kullanabiliriz. Yazık ki madencilik potansiyeli son derece yüksek olan ülkemizde, yanlış uygulamalar nedeniyle son yıllarda bu sektörün itibarına zarar verildiğini görüyoruz. Halbuki bizim ne kaybedecek bir karış ormanımız, ne de kaderine terk edilecek ekonomimiz var. Ülkemizin bu sorununu çözebilmemizin anahtarı, ucuz hammadde satmaya yönelik makus talihimizi yenmek. Bunun yerine hammaddenin bilgiyle harmanlandığı, katma değere ve markalaşmaya dayalı yeni bir madencilik ekonomisi inşa etmek zorundayız. Çünkü bu vatanı yaşatmaktan başka çaremiz yok” ifadelerine yer verdi.


“Yeraltı zenginlikleri vatandaşın refahı için kullanılmalı”

Ülkenin yeraltı zenginliklerini vatandaşın refahı için kullanılması, işletilmesi ve değerlendirilmesinin olmazsa olmazlardan olduğunu dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Ülkemizdeki  madenlerin önce insan sonra maden anlayışı ile hep birlikte ele almalıyız. İnsan hayatı ve doğanın korunması da hepimizin ortak kırmızı çizgisi. Bu kapsamda son teknolojin ve bilimin ışığında yapılan  madencilik faaliyeti  hem işçilerimizi hem doğayı koruduğu için son derece önemlidir. Sürdürülebilir madencilik  doğal kaynaklarımızın milli çıkarlarımız doğrultusunda insan sağlığı ve çevreye duyarlı bir şekilde kamu yararı ile rasyonel ve verimli bir şekilde değerlendirmesiyle olur.  Sürdürülebilir madenciliği yapabilmek için teknoloji ve dünyadaki gelişmeleri  takip edip var olan imkanları kullanmak çok önemli” değerlendirmelerinde bulundu


“Sanayinin hammaddesi maden”

Sanayinin hammaddesinin madenler olduğunu aktaran Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, “Son yıllarda Çin’in büyük bir hızla Afrika kıtasında maden sahalarını ele geçirmesinin ana sebeplerinden biri de budur. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, bizler de ülkemizde yer altındaki madenlerin çıkarılarak ekonomiye kazandırılmasını savunuyoruz. Ancak, gerek sanayimiz gerekse gündelik hayatımız için bu denli önemli bir sektör olan madenciliğin, ülkemizde hala ciddi bir atıl potansiyel taşıyor oluşu da, işin bir diğer boyutu olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte çok üzülerek görmekteyiz ki,  birtakım çevrelerce sektör, kötü gösterilmeye ve gelişimine haksız yere engel olunmaya çalışılmaktadır” diye konuştu.


“Madencilik stratejik bir konumda”

MINEX  Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nın ülkenin madencilik ve doğal kaynaklar sektöründeki başarı hikayesinin yazılmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise, “Pandemi sonrası 2021 yılında 300 üzerinde marka ve 10 bine yaklaşan ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarımız her geçen gün sektöre katkı sağlamaya  devam ediyor. Madencilik, enerji ve imalat sektöründe hammadde ihtiyacını sağlayan temel üretim alanlarından biri olması nedeni ile son derece stratejik bir konumda.  Ayrıca yüksek katma değerli ve istihdam yaratma kapasitesine de sahip. Bu nedenle fuarı kent olarak önemsememiz ve sahiplenmemiz gerekiyor” dedi.


“İstihdam odaklı politikalarla ülke kaynakları daha iyi değerlendirilecek”

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel ise planlı ve başarılı üretimin tek yolunun bilimsel ve teknik uygulamalar olduğunu söyleyerek bunların mühendislik hizmetleri ile sağlanacağını belirtti. Madencilik sektörünün yurt dışı ile karşılaştırıldığında bazı sorunlara sahip olduğunu anlatan Yüksel, “Sorunların çözümü için gelişmiş ekipmanların kullanımı zorunludur. Bilimi ve teknolojiyi esas alan istihdam odaklı sanayileşme politikaları hedeflendiğinde sanayi yatırımları ile ülkenin kaynakları daha iyi değerlendirilecek. İzmir deprem kentidir. Kongre kapsamında deprem konuşulup çözüm önerileri tartışılacak. Madenciler olarak geçmiş depremlerde olduğu gibi 6 Şubat’ta çalıştık” sözlerine yer verdi.


“Fuarda madencilik faaliyetlerinde yerli teknoloji  teşvik ediliyor”

IMMAT 2023 Kongre yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem Yüce de “Kongre alanında uzman seçkin mühendis ve bilim insanları ile önde gelen üreticilerin, temsilciler bir araya getirerek ilgili alanlarda bilimsel ve teknik gelişmelerin yeniliklerin  tartışılacağı bir platform olacaktır.  Ayrıca  madencilik faaliyetlerinde yerli teknoloji  geliştirme ve üretimin teşvik edilmesi de amaçlanmaktadır. Kongremizin  çok daha verimli maden üretiminin geliştirilmesi  işletilmesi  doğal taş ve  ve minerallerin üretiminde kullanılan  tüm bu makine ve ekipmanların üretimi ve seçimi ile verimliliklerinin ve ekonomiye katkılarının tartışılmasına zemin hazırlayacağına inanmaktayız” dedi.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM