Salı, Temmuz 16, 2024

CHP Hareketlendi…

CHP’de kongreler dönemi sürerken genel başkan adayları ortaya çıktı. Özgür Özel ve Örsan Öymen adaylıklarını açıkladı.

CHP’de parti üyelerinin ilçede, ilde, parti meclisinde görev alma isteği her üyede vardır. Görevde olanlar da genelde bulundukları yeri terk etmemeye çalışır. Tabii ki bunların hepsi parti içi seçimlerle gerçekleşir.

CHP’de değiştirilen tüzük genel başkana büyük yetkiler verdiği için, son yıllarda CHP içinde sıkıntılar ortaya çıktı. Bunlardan birincisi ilçelerde seçimle saptanan mahalle delegelerinin ve ilçe yönetimlerinin genel seçimlerdeki etkinliğinin azalması, hatta söz konusu bile olamaması. Sözünü ettiğim, genel merkez tarafından ilan edilen milletvekili adayları konusunda ilçe yönetimlerinin ve delegelerinin by-pass edilmesi.

İkincisi, il başkanlarının adaylığı konusunda genel merkezin aday önermesi ve bunu nerede ise baskılaması. Genel başkanın ve genel merkezin arkasında durduğu başkan veya başkan adayı genel merkeze sempatik gelebilir. Öte yandan bu kişinin ve ekibinin patinin ilde, ilçelerde örgütlenme konusunda çalışma yapmaması dikkate bile alınmayabiliyor.

Üçüncüsü, parti meclisinin oluşumundan sonra, merkez yönetim kurulu oluşturuluyor. Burada genel başkanın seçimi ağırlıklı olarak etkili. Genel başkan ayrıca genel başkan yardımcılarını atıyor, ek olarak onlarca genel başkan danışmanı tayin edebiliyor.

O zaman seçilmiş milletvekilleri, üst yönetimde yer alanlar parti politikalarının genişletilmesi, yaygınlaştırılması, oluşturulması konusunda daha etkisiz duruma gelmiş oluyorlar.

Bu durum, çekilen bu fotoğraf Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olarak seçilseydi, göz ardı edilecekti. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olarak yine “tek başına” iktidar erkini elinde bulunduracaktı. Bu erki kullanırken ittifak partilerine danışmasına engel değil tabii.

Genel başkanın tam yetkili konumda olması kuşkusuz Kılıçdaroğlu ile başlamadı. Deniz Baykal olsaydı başarısızlık konusunda karşı söylem seslendirilemezdi. Nitekim parti baraj altında kaldığı zaman da öyle oldu.
Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde alınan seçim sonuçları iktidarı titretti ama yapılan propagandalarla fatura Kemal Kılıçdaroğlu’na çıktı.

Partide yenilenme, görece gençleşme hareketi beklenmeye başlayınca birdenbire kartlar karıştı. Yaşına, kaç kez seçildiğine bakmadan birçok yönetici saf değiştirdi. Genel başkan adayları bu kişilerle nasıl yeni bir heyecan yaratacaklar acaba? Bu konuda adaylardan daha fazla açıklama gelecektir herhalde.

CHP il kongrelerini eylül ayı içinde kolaylayacak, özellikle büyükşehirlerdeki seçimler önemli zira oradan kurultaya gelecek delege sayısı önemli.

Güçlü bir CHP, iktidar olmasa bile iktidarı korkutarak halka birçok yarar sağladı. Örneğin bayramlarda emeklilere verilen nakit yardımı gibi.

Özgür Özel konuşmasında CHP’nin sıkıştığı yaklaşık yüzde 25 oy tavanını cam olarak niteleyip, bunu kıracağız dedi. Buna parti delegesi ne kadar destek verecek, göreceğiz…

İskender Odabaşoğlu

Diğer Yazarlar