Pazar, Haziran 16, 2024

Stratejik Planlama ve Ar-Ge – İnovasyon için Doğru Bağlam

Rota stratejik plandır. Strateji yoldur, pusuladır, gidilecek istikametin tanımıdır. Zor koşullarda, belirsizliğin yüksek dozlarda olduğu zamanlarda kurumlar planlamanın işlevini sorgularlar. Plan yapayım ama şartlar uygun değil yaklaşımı genelde karşımıza çıkan durumdur. Bu nedenle planlama yönetimin pek gündemine giremez. Aslında planlama işte tam bu dönemlerde daha çok ihtiyaç gösterir. Diğer türlü dış etkiler kurumların işlevlerinde savrulmalara neden olur. Stratejik plan, sürecin olmazsa olmazları arasında bulunan ‘risk yönetimi’ çalışması ile desteklendiğinde bu tip oynaklıkların ve savrulmaların etkisi göreli daha yönetilebilir hale gelir. Yönetim ve kurumun tüm ekibi ortak bir hedefe doğru yol alma şansına sahip olur. Çalışanlar bu hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenir. Günlük rutinin ötesinde operasyonların yanında stratejik düşünme yetkinliğine sahip olurlar. Kurumsal aidiyet ruhunun gelişmesi ve motivasyon düzeyi artışı planlamanın çalışanlar üzerinde yarattığı pozitif etkiler arasındadır.


Bugün kurumsal dünyanın gündeminde çok sayıda acil ve elzem maddeler var. Kurumsal dayanıklılık, sürdürülebilirlik gibi. Yanısıra Ar-Ge ve inovasyon da bu gündemlerin içinde en üst sıralardaki yerini korumaktadır. Ar-Ge kaynakların bilgi üretimine yatırılması, inovasyon ise üretilen bilginin sosyal ve ekonomik değere dönüşümüdür. Kurumsal dünyanın Ar-Ge’ye ve inovasyona yaptığı yatırım kurumun sürdürülebilir karlılığına katkıda bulunmayı hedefler. Bu takdirde Ar-Ge ve inovasyona ayrılan kaynak bir gider değil, geleceğe yatırımdır. Bu yatırım bir planlama gerektirir. Bir kurum bünyesinde Ar-Ge ve inovasyon süreçleri için bir stratejik planlama çalışması, tüm gözleme dayalı ve bilimsel temele dayalı çalışmalarda kurumların verimlilikleri ve karlılıkları arasında pozitif bir ilişki içindedir. Arada güçlü ve pozitif bir ‘korelasyon’ sözkonusudur. Bu nedenle Ar-Ge ve inovasyona yatırım kaçınılmaz, bu yatırımın yönetimi için de planlama en kritik araç olarak görülmelidir.


Stratejinin başlangıç noktası müşterinin özel olarak veya kurumun genel olarak somut hedeflerinin ne olduğunun anlaşılması ile başlar. Basit düzeyde, işletme ile ilgili sorularla başlayın. Bu sorular daha zengin bir stratejik hedefe doğru yönelmenin kapısıdır.

 • Oyuncu olduğumuz pazar nedir, hangi pazarın/piyasanın içindeyiz?
 • Nasıl kazanmaktayız?
 • Hangi sorunlara çözüm buluyoruz?
 • Müşterinin kazanmasını nasıl sağlıyoruz?
 • Ana avantajlarımız nedir?

Kurumunuzun nerede olduğunu, nereye gitmek istediğini ve gitmek istediği noktaya ulaşmakta atmanıza gerek duyulan belirgin adımları görebilmek/kurgulamak gerekir. Bu tip bir çalışma birçok kurum için çeşitli güçlükler barındırmaktadır. Ancak bu süreci hayata geçirmek, arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Doğru bir Ar-Ge ve tasarım stratejisi hazırlamak için aşağıda sıralanan adımların atılması gerekir.

Sorunu tanımlayın ve işletme hedeflerinin çerçevesini ortaya koyun. Bunlar kurumunuzun başarmaya çalıştığı hedefler ve erişmek istediği sonuçlardır. Kurumunuzun başetmek durumunda olduğu konular veya sorunlar ihtiyaçlar tarafından sürüklenirler. Bu hedeflerin niceliksel olması gerekir.
Kullanıcı hakkında niteliksel ve niceliksel araştırma yaparak ihtiyaçlarını doğrulayın. Kullanıcının ihtiyaçları hakkındaki araştırmanın ‘bu çalışmayı kimin için yapıyoruz’ sorusuna yanıt vermesi gerekir. Yanlılıkları bir tarafa bırakın ve gerçek soruna odaklanın.
Taraftar toplayın. Yapacağınız çalışmayla ilgili olarak paydaşların, karar vericilerin ve kurum üzerinde etki yaratan bireylerin ve kurumların çalışmaya olan desteklerini alın.
Ar-Ge ve tasarım stratejinizi oluşturun. Etkin bir strateji net olmalıdır. Ulaşılabilir olmalıdır. Ortaya konan hedeflerin ve/veya eylemlerin sorumlularına belirgin görevler atamalıdır. Strateji; vizyon, misyon, GFTZ analizi, eylemler ve mali hedefleri barındırmalıdır. Anahtar performans göstergelerini (APG) barındırmalıdır. Bu göstergeler başarılı olmanın neye benzeyeceğini görmenize yardımcı olur.
Taktiklerinizi sıralayın. Koyduğunuz hedeflere ulaşabilmek için taktikleri belirleyin. Burada belirgin Ar-Ge ve tasarım unsurlarını, görsel dili, markaya dair özellikleri, kullanıcı prototiplerini ve diğer yapı taşlarını dikkate almalısınız. Taktikler stratejiyle doğal olarak uyum içinde olmalı, stratejinizde hedeflerinizle uyum içinde olmalıdır.
Mevcut kaynaklarınızı tanımlayın. Zaman, emek-insan kaynağı-entelektüel sermaye ve yetkinlikler ve maddi kaynak gereksinimlerinin ortaya konması gerekir. Kaynaklarla ilgili çalışmanız, mevcut kısıtlayıcı unsurlar içinde stratejinin uygulanabilirliğini belirleyici etmenlerden biri olacaktır.


Stratejinin aşağıdaki sorulara yanıt verebilmesi gerekir.

 • Kurum hangi sorunu çözmeye çalışmaktadır?
 • Hangi konuyla başetmek durumundadır?
 • Nedeni nasıl açıklanabilir?
 • Müşterimizin deneyimini nasıl daha iyi hale getirebiliriz?
 • (eğer bir soruna işaret ediyorsa)
 • Müşterimizin kazanmasını nasıl sağlayabiliriz? Bugünden daha iyi duruma nasıl getirebiliriz?
 • (eğer mevcut çözümü daha iyi kılmak istiyorsak)

Stratejinin başlangıç noktası müşterinin özel olarak veya kurumun genel olarak somut hedeflerinin ne olduğunun anlaşılması ile başlar. Basit düzeyde, işletme ile ilgili sorularla başlayın. Bu sorular daha zengin bir stratejik hedefe doğru yönelmenin kapısıdır.

 • Oyuncu olduğumuz pazar nedir, hangi pazarın/piyasanın içindeyiz?
 • Nasıl kazanmaktayız?
 • Hangi sorunlara çözüm buluyoruz?
 • Müşterinin kazanmasını nasıl sağlıyoruz?
 • Ana avantajlarımız nedir?

Kurumunuzun nerede olduğunu, nereye gitmek istediğini ve gitmek istediği noktaya ulaşmakta atmanıza gerek duyulan belirgin adımları görebilmek/kurgulamak gerekir. Bu tip bir çalışma birçok kurum için çeşitli güçlükler barındırmaktadır. Ancak bu süreci hayata geçirmek, arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Doğru bir Ar-Ge ve tasarım stratejisi hazırlamak için aşağıda sıralanan adımların atılması gerekir.

Sorunu tanımlayın ve işletme hedeflerinin çerçevesini ortaya koyun. Bunlar kurumunuzun başarmaya çalıştığı hedefler ve erişmek istediği sonuçlardır. Kurumunuzun başetmek durumunda olduğu konular veya sorunlar ihtiyaçlar tarafından sürüklenirler. Bu hedeflerin niceliksel olması gerekir.

Kullanıcı hakkında niteliksel ve niceliksel araştırma yaparak ihtiyaçlarını doğrulayın. Kullanıcının ihtiyaçları hakkındaki araştırmanın ‘bu çalışmayı kimin için yapıyoruz’ sorusuna yanıt vermesi gerekir. Yanlılıkları bir tarafa bırakın ve gerçek soruna odaklanın.

Taraftar toplayın. Yapacağınız çalışmayla ilgili olarak paydaşların, karar vericilerin ve kurum üzerinde etki yaratan bireylerin ve kurumların çalışmaya olan desteklerini alın.

Ar-Ge ve tasarım stratejinizi oluşturun. Etkin bir strateji net olmalıdır. Ulaşılabilir olmalıdır. Ortaya konan hedeflerin ve/veya eylemlerin sorumlularına belirgin görevler atamalıdır. Strateji; vizyon, misyon, GFTZ analizi, eylemler ve mali hedefleri barındırmalıdır. Anahtar performans göstergelerini (APG) barındırmalıdır. Bu göstergeler başarılı olmanın neye benzeyeceğini görmenize yardımcı olur.

Taktiklerinizi sıralayın. Koyduğunuz hedeflere ulaşabilmek için taktikleri belirleyin. Burada belirgin Ar-Ge ve tasarım unsurlarını, görsel dili, markaya dair özellikleri, kullanıcı prototiplerini ve diğer yapı taşlarını dikkate almalısınız. Taktikler stratejiyle doğal olarak uyum içinde olmalı, stratejinizde hedeflerinizle uyum içinde olmalıdır.

Mevcut kaynaklarınızı tanımlayın. Zaman, emek-insan kaynağı-entelektüel sermaye ve yetkinlikler ve maddi kaynak gereksinimlerinin ortaya konması gerekir. Kaynaklarla ilgili çalışmanız, mevcut kısıtlayıcı unsurlar içinde stratejinin uygulanabilirliğini belirleyici etmenlerden biri olacaktır.


Stratejinin aşağıdaki sorulara yanıt verebilmesi gerekir.

 • Kurum hangi sorunu çözmeye çalışmaktadır?
 • Hangi konuyla başetmek durumundadır?
 • Nedeni nasıl açıklanabilir?
 • Müşterimizin deneyimini nasıl daha iyi hale getirebiliriz?
 • (eğer bir soruna işaret ediyorsa)
 • Müşterimizin kazanmasını nasıl sağlayabiliriz? Bugünden daha iyi duruma nasıl getirebiliriz?
 • (eğer mevcut çözümü daha iyi kılmak istiyorsak)

Stratejinin başlangıç noktası müşterinin özel olarak veya kurumun genel olarak somut hedeflerinin ne olduğunun anlaşılması ile başlar. Basit düzeyde, işletme ile ilgili sorularla başlayın. Bu sorular daha zengin bir stratejik hedefe doğru yönelmenin kapısıdır.

 • Oyuncu olduğumuz pazar nedir, hangi pazarın/piyasanın içindeyiz?
 • Nasıl kazanmaktayız?
 • Hangi sorunlara çözüm buluyoruz?
 • Müşterinin kazanmasını nasıl sağlıyoruz?
 • Ana avantajlarımız nedir?

Kurumunuzun nerede olduğunu, nereye gitmek istediğini ve gitmek istediği noktaya ulaşmakta atmanıza gerek duyulan belirgin adımları görebilmek/kurgulamak gerekir. Bu tip bir çalışma birçok kurum için çeşitli güçlükler barındırmaktadır. Ancak bu süreci hayata geçirmek, arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmanızda yardımcı olacaktır.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Selçuk Karaata

Diğer Yazarlar