Salı, Aralık 5, 2023

TSK’nın görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Resmi Gazete

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki görev sürelerini bir yıl daha uzatılmasını öngören karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. 

UNIFIL’ın görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 31/08/2023 tarihli ve 2695 sayılı kararıyla, 31/08/2024 tarihine kadar uzatıldı. Karar uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı TBMM Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31/10/2023 tarihinden itibaren bir daha yapılması için Anayasa’nın 92. Maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 11/10/2023 tarihli 6. Birleşiminde kabul edildi.


MINUSCA’nın görev süresi uzatıldı

Bununla birlikte, MINUSCA’nın görev süresi Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2659 (2022) sayılı Kararıyla 15/11/2023 tarihine kadar uzatıldı.

Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, BM’nin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyon kapsamında yurtdışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa’nın 92. Maddesi uyarınca TBMM  26/10/2022 tarihli ve 1346 sayılı Kararı ile uzatılan iznin süresinin 31/10/2023 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması Genel Kurulun 11/10/2023 tarihli 6. Birleşiminde kabul edildi.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM