Cumartesi, Aralık 2, 2023

Şirket yönetimleri dijital yıkıcılıktan endişeli

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young (EY), Küresel Yönetim Kurulu Risk Araştırması’nın 2023 versiyonunu yayımladı. Dünya çapında 500’ün üzerinde yönetim kurulu üyesiyle gerçekleştirilen anket sonucunda hazırlanan rapora göre, yönetim kurullarının endişe duyduğu risklerin sayısı artış gösterdi. EY araştırmasında, jeopolitik olaylar, tedarik zincirinin bozulması, siber saldırılar ve veri ihlalleri, değişen müşteri talepleri, iklim değişikliği, teknolojik değişimin hızı ve dijital yıkıcılık gibi risk faktörleri listede öne çıktı.

Şirket kültürü değişime uğradı

Araştırmaya göre, pandemi gibi öngörülmesi zor ve etkili riskler tedarik zincirlerinin aksamasına ve esnek çalışma koşullarının oluşmasına, esnek çalışma ise kurum kültürünün ve yetenekli insan kaynağının kaybına yol açıyor. En hızlı yükselen riskler arasında pazardaki yeni oyuncular, şirket kültürünün değişime uğraması ve uzaktan/hibrit çalışma trendleri yer aldı. 

Araştırma aynı zamanda yönetim kurullarının, şirketleri için riskleri azaltmak ve rekabet avantajı elde etmek adına dayanıklılıklarını neden artırmaları gerektiğini gözler önüne serdi. Ankete katılan yönetim kurullarının yüzde 60’ı, yeni gelişen risklerin şirketlerin risk yönetimi yapılarında yeterince ele alınmadığı konusunda hemfikir oldu. Katılımcıların sadece yüzde 31’i, dijital dönüşümden kaynaklanan riskleri çok etkin bir biçimde yönettiğine inandığını söyledi.

“Şirket dayanıklılığı için normale dönmek yerine değişen riskler öngörülmeli”

Rapora dair görüş sunan EY Türkiye Risk Danışmanlığı Hizmetleri Lideri ve Şirket Ortağı Emre Beşli, araştırmanın sonucunda dayanıklılığın; ‘normale dönmeye’ çalışmak yerine, değişen riskleri öngörme, bunlara hazırlanma, yanıt verme ve uyum sağlama yeteneği anlamına geldiğini gördüklerini ifade etti.

Yönetim kurullarının daha etkin bir gözetim sergilemesi gerektiğini belirten Beşli, “Yönetim kurullarının tipik olarak ilgilendiği risklere ilave olarak, örneğin yetenek ve kültür yönetimi ile ilgili yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve sosyopolitik konularda şirketin nasıl bir duruş sergileyeceğinin planlanması gibi konuların, yönetim kurullarının gündeminde olması gerektiği anlaşılıyor. Elbette teknoloji, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konular da önemini koruyor. Dayanıklı kuruluşların temel özelliklerinin bilgiye dayalı güven, çeviklik ve alçak gönüllülük değerlerinden oluştuğunu gözlemliyoruz. Yüksek düzeyde dayanıklılık geliştirmek ise yalnızca yönetim kurulunun görevi değil, yönetimle paylaşılan bir sorumluluk. Bu noktada risk yönetimi faaliyetlerini strateji ve performans yönetimi ile entegre etmek ve ayrıca yönetim kurulu ile üst düzey yöneticilerin temasını arttırmak önemli bir inisiyatif olarak göze çarpıyor. EY araştırması, bu konuda da iyileştirme yapılabilecek alanlar olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM