Cuma, Aralık 8, 2023

Büyüyemeyen Satış ve Pazarlama Organizasyonları

Kapılarında girdiğim birçok orta ölçekli şirketlerde fark ettiğim ve beni çok şaşırtan konulardan biri de büyüyemeyen satış ve pazarlama organizasyonlarıydı. Elbette sağlıklı ve karlı büyümek bu konuda sürekliliği sağlayabilmek sadece satış ve pazarlama organizasyonunun büyümesi demek değildir.

Sağlıklı, karlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayan şirketin tüm bölümlerini kapsayan ve ortak hedefe doğru yapılan yürüyüşte, şirketin vizyonuna uygun planlanmış stratejilerin ahenk ve uyumlu bir şekilde hayata geçirilebilmesidir.

Ancak, yukarıdaki paragrafı ne kadar süslersem süsleyeyim ne kadar detaylandırırsam detaylandırayım tanıdığım yöneticilerin birçoğundan duyduğum ortak ifadeyi ise şundan daha basite indirgeyemem: Her şey satış bütçesinin yapılması ile başlar.

Gerçekten de bir şirketin tüm faaliyetlerinin başlangıç noktası satış bütçesidir; miktar ve parasal değer olarak…

Tedarik zinciri, insan kaynakları yönetimi, mali işler, üretim, Arge, kısacası tüm bölümler ev ödevlerinin önemli bir kısmını kısa, orta ve uzun vadeli satış bütçelerini göz önüne alarak yaparlar.

Peki, hal böyle iken bazı şirketlerde neden satış ve pazarlama organizasyonları büyüyemez. Bugün bu konuyu biraz irdeleyip ayrıca gözüme batan iki pratik uygulamadan bahsedeceğim.


Satış departmanlarının büyüyememesinin birçok potansiyel sebebi olabilir. İşte bu durumun yaygın nedenlerinden bazıları:

1. Zayıf Strateji ve Planlama:
Satış departmanları, güçlü bir strateji oluşturmadan ve geleceği planlamadan büyüyemez. Pazar analizi, rekabet değerlendirmesi ve uzun vadeli hedefler belirleme gibi temel stratejik unsurlar eksikse, büyüme zor olacaktır.

2. Yetersiz Pazar Araştırması:
Hedef müşteri kitlesi ve pazar gereksinimleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak, ürün veya hizmetlerin doğru şekilde pazarlanmasını engelleyebilir.

3. Etkili Satış Ekibi Eksikliği:
Kaliteli satış personeli olmadan, müşterilere değer sağlamak ve güvenilir ilişkiler kurmak zorlaşır. Eğitimli, motive ve deneyimli bir satış ekibi büyümeyi destekler.

4. Teknolojik Altyapı Eksikliği:
Günümüzde CRM yazılımları, veri analizi araçları gibi teknolojik çözümler, satış süreçlerini optimize edebilir. Bu tür araçları kullanmamak, verimliliği düşürebilir.

5. Etkili Pazarlama Eksikliği:
Satış departmanı, doğru pazarlama stratejileri olmadan yeterince müşteriye ulaşamaz. İyi bir pazarlama stratejisi ve uygun kanallar kullanılmıyorsa, satışlar düşer.

6. Rakip Baskısı:
Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde, yeni müşteri kazanma ve mevcut müşterileri koruma daha zor olabilir.

7. Esnemezlik (Adaptasyon Eksikliği):
Piyasa koşulları, müşteri talepleri ve teknoloji sürekli değişiyor. Satış departmanları, bu değişimlere hızlı bir şekilde uyum sağlayamazsa büyüme engellenebilir.

8. Finansal Sınırlamalar:
Yeterli bütçe olmaksızın pazarlama, personel ve teknoloji gibi önemli alanlara yatırım yapmak zorlaşabilir.

9. Yetersiz İletişim:
Satış departmanı ile diğer departmanlar arasında yetersiz iletişim ve iş birliği, ürün geliştirme ve müşteri ihtiyaçları konusunda eksikliklere yol açabilir.

10. Müşteri Memnuniyetsizliği:
Mevcut müşterilerin memnuniyetsizliği veya şikayetleri, yeni müşteri kazanmayı zorlaştırabilir. Müşteri deneyimini geliştirmek büyüme için önemlidir.

Satış departmanlarının büyümesini desteklemek için bu faktörlerin değerlendirilmesi ve gerektiğinde iyileştirmeler yapılması önemlidir.


Yukarıda kısa başlıklar ile verdiğim on faktörün tamamını doğru ve etkin şekilde yönetmek her zaman mümkün olamaz. Bu gerçekten yola çıkarak bir optimizasyon yapmaya çalışmak daha gerçekçi olacaktır.

Yazımın bu bölümünü burada sonlandırıp yukarıda değindiğim ama detaylandırmadığım iki pratik ile ilgili de bir şeyler yazmak isterim.

Kendileri ile konuştuğum satış yöneticilerinden sık sık duyduğum iki husus, pazarın büyümediği ve ellerindeki verilerden yola çıkarak satış yaptıklarıdır. İşte bu noktada benim de söyleyeceklerim var.


Büyümeyen pazarlarda satış yapmak

Büyümeyen pazarlarda da satış yapmak mümkündür, ancak bu durum belirli stratejilere ve yaklaşımlara dayanır. Şirketler, büyümeyen pazarlarda rekabet avantajı elde etmek ve satışlarını sürdürebilmek için aşağıdaki faktörlere odaklanabilir:

1. Mevcut Müşterilerle İlişkileri Güçlendirme:
Var olan müşteri tabanını korumak ve sadakati artırmak büyük önem taşır. Müşterilere özel teklifler, sadakat programları ve üstün müşteri hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz.

2. Ürün ve Hizmet İyileştirmeleri:
Ürünlerinizi veya hizmetlerinizi sürekli olarak iyileştirmek, mevcut müşterilerin taleplerini karşılamak ve memnuniyetini artırmak için önemlidir. Bu şekilde müşterileri elde tutabilir ve rekabet avantajı sağlayabilirsiniz.

3. Maliyetleri Düşürme:
Maliyetleri düşürmek, fiyatları rekabetçi tutmanıza ve müşterilere cazip teklifler sunmanıza yardımcı olabilir. Verimliliği artırmak, tedarik zincirini optimize etmek ve iş süreçlerini iyileştirmek bu noktada önemlidir.

4. Yaratıcı Pazarlama ve Satış Stratejileri:
Pazarlama ve satış stratejilerinizi yeniden değerlendirin. Hedef kitlenizin ihtiyaçlarını anlayarak, özgün ve yaratıcı kampanyalar oluşturarak müşterilerin ilgisini çekebilirsiniz.

5. Yenilikçilik:
Yeni ürün veya hizmetler geliştirerek pazarda fark yaratabilirsiniz. Müşterilere yeni ve heyecan verici teklifler sunarak, rekabet avantajınızı artırabilirsiniz.

6. Müşteri Geri Bildirimine Odaklanma:
Müşterilerinizden gelen geri bildirimlere önem verin. Müşteri memnuniyetsizliklerini anlamak ve düzeltmek, müşterilerle ilişkilerinizi güçlendirebilir ve olumsuz itibarı önleyebilir.

7. Bölgesel veya Niş Pazarlara Odaklanma:
Büyümeyen genel pazardan ziyade belirli bir bölgeye veya belirli bir niş pazara odaklanabilirsiniz. Bu pazarlarda daha fazla rekabet avantajı sağlayabilirsiniz.


Büyümeyen pazarlarda başarılı olabilmek için esnek olmak, müşteri odaklı olmak, rekabet avantajları oluşturmak ve sürekli olarak pazarı ve müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek önemlidir. Başarılı bir strateji ve etkili bir yürütme ile, büyümeyen pazarda da sürdürülebilir satışlar yapabilirsiniz.

Sadece kâğıt üstündeki verilere dayanarak satış yapmak


Evet, satış yapmak için sadece kâğıt üstündeki verilere dayanmak mümkün olabilir, ancak bu durum birçok faktöre bağlıdır ve bazı sınırlamaları vardır. İşte bu konuda dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar:

1. Müşteri İhtiyaçlarını Anlama:
Kâğıt üstündeki veriler, müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını anlamak için yeterli olmayabilir. Müşterilerle doğrudan etkileşimde bulunmadan, ihtiyaçları ve beklentileri tam olarak anlamak zor olabilir.

2. Güven ve İlişki Oluşturma:
Müşteriler arasında güven ve sağlam ilişkiler oluşturmak, yalnızca verilere dayanarak zor olabilir. İyi bir müşteri ilişkileri yönetimi, doğrudan etkileşim ve müşteri deneyimiyle sağlanır.

3. Esneklik ve Adaptasyon:
Müşteri talepleri ve pazar koşulları sürekli değişiyor. Kâğıt üstündeki verilerle sınırlı kalarak, değişen piyasa koşullarına ve müşteri taleplerine hızla uyum sağlamak zor olabilir.

4. Müşteri Memnuniyeti:
Satış sürecinde müşteri memnuniyeti sağlamak, müşterilerin tekrar alışveriş yapma olasılığını artırır. Müşteri memnuniyetini değerlendirmek ve geliştirmek için geri bildirim almak önemlidir.

5. Rekabet Baskısı:
Sadece kâğıt üstündeki verilere dayanan bir satış stratejisi, rakiplere kıyasla rekabet avantajı sağlama konusunda yetersiz kalabilir.

6. Kişiselleştirme:
Müşteriye özel hizmetler ve ürün önerileri, kişiselleştirilmiş bir satış deneyimi sunmanın önemli bir parçasıdır. Bu, müşterilerin ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak gerektirir.


Bu nedenlerle, başarılı bir satış stratejisi genellikle kâğıt üstündeki verileri kullanarak başlar, ancak gerçek müşteri etkileşimi, güven inşası ve müşteri memnuniyeti gibi faktörlere dayanmalıdır. Müşterilerle doğrudan iletişim kurarak, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimsemek, uzun vadeli ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri kurmanızı sağlar.

Ali Serdar Süalp

Diğer Yazarlar