Pazartesi, Aralık 11, 2023

SGK’dan genç girişimcilere can suyu

sgk izmir il müdürü yavuz kurt

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, Gençlerin iş hayatında aktif rol oynamalarının ekonomik kalkınma, yatırım ve istihdam ikliminin iyileştirilmesi açısından önem arz ettiğini belirterek, geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin desteklenmesi, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması amacıyla uygulamaya geçirilen Genç Girişimci Teşviki’nin gençlere bir nevi can suyu olduğunu dile getirdi.


29 yaşını doldurmamak gerekiyor

İş hayatına yeni bir başlangıç yapan genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla 01.06.2018 tarihinde hayata geçirilen bu teşvikten yararlanılabilmesi için Kurt, Girişimcilerin Gelir Vergisi Kanunu’nda öngörülen kazanç istisnası kapsamında olması, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurup, 29 yaşını doldurmamış olması, 5510 sayılı Kanunun 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişi, adi ortaklık veya şahıs şirketi ortağı olması, gerektiğine dikkat çekti.

Kurt, birden fazla ortağı olan işletmelerde ise bu teşvikten yararlanılabilmesi için tüm ortakların koşulları sağlaması gerektiğine vurgu yaparak, bu halde de en genç ortağın teşvikten istifade edebileceğine değindi.


Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartları nelerdir?

Destekten yararlanabilmek için sigortalının kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerektiğini belirten İl Müdürü Kurt, “18 yaşını doldurmadan önce mükellefiyeti başlayan gençler 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 1 yıl süreyle bu teşvikten yararlanabileceklerdir. Her halükârda mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış sigortalılar da yine 1 yıl süreyle bu teşvik kapsamında olacaklardır. Diğer yandan mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunması ve faaliyeti devam eden bir işletmenin eş veya üçüncü dereceye kadar kan/kayın hısımlarından devralınması halinde teşvikten yararlanılamayacak olup ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması ise teşvikten yararlanma koşullarını bozmamaktadır” diye konuştu.


“Gençler bir nebzede olsa rahat nefes alabilecek”

Kendi işini kurarak iş hayatına atılan girişimci gençlere tanınan bu teşvik sayesinde gençlerin bir nebze de olsa rahat bir nefes alacağını belirten İl Müdürü KURT, “Teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan gençlerin asgari ücret üzerinden hesaplanan 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamındaki prime esas kazançlarının tamamı SGK’ye yapılan başvuru tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile Hazine tarafından karşılanmaktadır. Örneğin 2023 yılında bu teşvikten yararlanan bir gencimizin temmuz ayından itibaren ödeyeceği prime esas kazanç tutarı 4 bin 628 TL iken bu tutarın tamamı Hazine tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Genç Girişimci Teşviki’nin yararlanma süresi bitiminden itibaren sigorta primlerini düzenli ödeyen gençlerimiz herhangi bir süre sınırı da olmayan 5 puanlık sigorta prim teşvikinden de yararlanabileceklerdir” dedi.


Müracaat, Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine yapılabilecek

Kurt, prim teşvikinden yararlanmak isteyen genç sigortalıların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından yararlandıklarına dair belgeyi bağlı bulundukları Vergi Dairesinden alarak Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek başvurularını yapabileceklerini, belirtti.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM

Resmi Gazete’de bugün

Karayollarında Durum

Sebze-Meyve Hal Fiyatları