Pazar, Nisan 21, 2024

Vergi kanunlarına düzenleme yolda

Şimşek: Bu dönemde en büyük önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Bu kapsamda, para ve maliye politikalarımızda eşgüdümü güçlendireceğiz, mali disiplinden taviz vermeyeceğiz, yapısal reformları uygulamaya koyarak ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz


SEDA GÖK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığının bütçesine ilişkin TBMM Plan Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Şimşek, Hazinenin 2024 yılı bütçesini 4,6 trilyon TL olarak komisyona sundu. Sunum konuşmasında bütçe gelir hedeflerinin gerçekçi olduğuna dikkat çeken Şimşek, “2024 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 71,1 artışla 8 trilyon 437 milyar TL, vergi gelirlerinin yüzde 73,5 artışla 7 trilyon 408 milyar TL, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 56,2 artışla 1 trilyon 29 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Gelirlerde öngördüğümüz bu artışlar; yüzde 61,5’e tekabül eden nominal büyüme, temmuz ayında aldığımız tedbirlerin tam yıl etkisi, vergi denetim ve tahsilattaki etkinlik ile açıklanabilir. Bu çerçevede 2022 yılında yüzde 84 olan vergi gelirlerinin bütçe içindeki payının 2024 yılında yüzde 87,8 olmasını bekliyoruz. 2022 yılında yüzde 18,7 olarak gerçekleşen merkezi yönetim bütçe gelirlerinin milli gelire oranının, 2024 yılında yüzde 20,5 olmasını öngörüyoruz. Aynı dönemde yüzde 15,7 olan vergi gelirlerinin milli gelire oranının ise yüzde 18 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Temel vergi kanunlarını gözden geçirdiklerini ve program döneminde yeni çalışmayı meclise sunacaklarını bildiren Bakan Şimşek, “Vergi düzenlemelerinde adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri dikkate alınarak, vergi tabanının genişletilmesi ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Bu ilkelere ve mali disipline bağlı kalarak; kalkınmanın, istihdamın, sosyal politikaların ve ihracatın desteklenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması gelir politikalarımızın temel eksenini oluşturmaktadır. Anlaşılabilir, kolay uygulanabilir, güncel gereksinimleri karşılayan bir vergi yapısının oluşturulması, dolaysız vergilerin bütçe içindeki payının artırılması temel amacımızdır. Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması hususunda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda temel vergi kanunlarını gözden geçiriyoruz. Program döneminde çalışmalarımızı Meclisimizin takdirine sunacağız” diye konuştu.


MTV’den 69 milyar TL gelir beklentisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden 2023 ve 2024 yılı gelir beklentilerini de açıklayan Bakan Şimşek, bu yıl 2 defa alınan MTV’de toplamda 71 milyar TL gelir beklenirken, 2024 yılında beklenen gelir ise 69 milyar TL olacağını öngördüklerini kaydetti. Büyüme beklentilerinin 2023 yılında yüzde 4,4; 2024 yılında ise yüzde 4 olarak açıklayan Bakan Şimşek, “Program dönemi sonunda yüzde 5 büyüme ile milli gelirin 1.3 trilyon doları aşmasını, kişi başı milli gelirin ise 14 bin 855 dolara yükselmesini hedefliyoruz” dedi.

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için Merkez Bankası parasal duruşunu sıkılaştırdığını belirten Bakan Şimşek, “Politika faiz artışı, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma tedbirleri ile desteklenmektedir. Önümüzdeki dönemde para, maliye ve gelirler politikası eşgüdüm içerisinde yürütülecek; üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecektir. OVP’de 2023 yıl sonunda yüzde 65 olarak öngörülen enflasyonun; 2024’te yüzde 33’e, 2025’te yüzde 15.2’ye ve 2026’da yüzde 8.5’e düşmesi beklenmektedir. Ağustos ayında yıllık 57 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açığın, yıl sonunda 4,5 milyar dolara; 2024’te ise 34,7 milyar dolara gerilmesini bekliyoruz” dedi.


Gri listeden çıkma hedefi

Mali suçlarla mücadele temel öncelikler arasında olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, bu konuda şunları söyledi: “Sağlıklı bir finansal sistem, ekonomik büyüme ve kalkınma için hayati önem taşıyor. Bu nedenle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele rejiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İnceleme, araştırma, analiz ve değerlendirmeleri etkin bir biçimde yürütüyoruz. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan rapora göre, ülkemiz 40 FATF standardının 39’u ile uyumludur. Teknik uyum kapsamında, hazırlıkları devam eden tek husus kripto varlıklar ile ilgili çalışmalardır. Bu konuda da gerekli çalışmalarımız nihai aşamaya gelmiştir. Bu haliyle Türkiye teknik uyumda en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı artırarak devam ettirmeye kararlıyız. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba gösteriyoruz.”


“Gelir tahsilat performansımızı artıracağız”

2023 yılı gelir performansını OVP hedefleri ile uyumlu gerçekleştiğini belirten Bakan Şimşek, “Merkezi yönetim bütçe gelirleri ilk dokuz ayda yüzde 74,2 artış ile 3 trilyon 440 milyar TL, vergi gelirlerimiz ise yüzde 81 artış ile 2 trilyon 982 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Deprem kaynaklı harcamaların finansmanı ve mali disiplinin tesisi amacıyla aldığımız gelir tedbirlerinin etkisiyle, 2023 yılında bütçe gelirlerinin 4 trilyon 930 milyar TL, vergi gelirlerinin ise 4 trilyon 271 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM