Salı, Aralık 5, 2023

2024 Yılında Genel Görünüm (Birinci Bölüm)

Dünyanın saygın yayınlarından The Economist dergisinin yan kuruluşlarından olan Economist Intelligence Unit (EIU), öngörüleri ve analizleri ile kredisi yüksek olan bir yayın organı olarak bilinmektedir. Bu yazımızda EIU’nun “Endüstri’nin Görünümü 2024” adlı raporundan elde ettiğimiz temel bulguları paylaşacağız.

Jeopolitik gerginlikler ve ısınan dünya, 2024 yılında iş dünyasının önüne başetmesi gereken güçlükleri çıkartmaktadır. Bu arada son zamanlarda yoğun bir gündem olarak karşımıza çıkan üretken yapay zeka yeni fırsatlar doğurmaktadır.


Başlıkları ile gelişmeleri şu şekilde aktarmak mümkün:

  • İklim değişikliği ülkelerin ve kurumsal dünyanın üzerinde kayda değer etkiler yaratacaktır. Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar gibi etkiyi azaltıcı-hafifletici sektörleri; ayrıca iklimlendirme ve sağlık gibi uyumlandırma konuları bir talep artışı ile karşı karşıya kalacaktır. Ancak sigortacılık sektörü ve kamu yönetimleri artan riskin fiyatlandırmasında zorlukları göğüslemek durumunda kalacaklardır.
  • Hem AB, hem de ABD içinde geliştirilen yeni düzenlemeler operasyonlarına ve tedarik zincirlerine çevre, toplum ve yönetişim (ESG) raporlamasında ilerleme kaydetmelerini zorunlu kılacaktır. Ancak, ESG’ye bakış açısında varolan şüphecilik, ABD’nin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde koşulları güçleştirecektir.
  • Kurumsal dünyanın vergilendirme ile ilgili düşüncelerinde kaygı artacaktır. OECD, küresel minimum vergi oranını sisteme tanıtmakta; kamu yönetimleri de COVID 19 dönemi boyunca sorun yaratan bütçe açıklarını ve ulusal borç düzeylerini azaltmaya çalışmaktalar.
  • Çin, Rusya ve Batılı ülkeler arasında varolan jeopolitik gerilimlerin yanısıra, Orta Doğu’da varolan riskler (rapor kaleme alınmadan önce İsrail – HAMAS savaşı başlamamıştı) hem devletlerin, hem de kurumsal dünyanın bu koşullara yanıt verebilmesini güçleştirmektedir. Tedarik zincirine özellikle teknolojiye ve enerji geçişine yapılan yatırımlar, politik riskin minimize edilmesine katkı sağlayacaktır.
  • Üretken yapay zekaya yapılan artan düzeydeki benimsenme düzeyleri, işletmeleri ve işgücünü yeniden şekillendirecektir. Pazarlama, sanat, işletme hizmetleri ve eğitim gibi alanlarda yaşattığı olumsuz bazı etkilerine rağmen, şirketlerin büyük bölümü yapay zekayı verimliliği artırmak üzere kullanmak için çözüm arayışında olacaklardır.

Kurumsal dünya inişli ve çıkışlı bir dönemi geçtiğimiz birkaç yılda yaşadı. Pandemi, artan emtia fiyatları, yüksek faiz oranları ve politik gerginlikler, bazılarının karlılıklarını devam ettirebilmelerine, bazılarının da iflasına neden oldu. Bu faktörlerin 2024 yılının genel konjonktüründe devam etmesi beklenmekte. Bununla birlikte, iklim değişikliği ve El Nino etkisini daha da çok hissettirecektir. En sıcak yıl olması beklenen dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına ve elektrikli araçlara yatırımlar artacaktır. Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini minimize edebilmek için iklimlendirme araçlarına ve bu teknolojilere güç sağlamak için elektrik enerjisine olan talep artışının beklenmesi doğaldır.

2024 yılında makro ekonomik gelişmeler dikkate alındığında en yüksek oranlı GSYİH artışının Asya ülkelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Çin, Rusya, AB ve ABD arasında yaşanan politik gerilim, 2024 yılında iş dünyasının işlerini daha da güç kılacaktır. Gerginlik, enerji geçişi için gerek duyulan kritik minerallerin temin edilebilmesini etkileyecek, elektrikli araç piyasasında devletlerin destekleri de çok kritik bir konu olarak etki altına girecektir. Örneğin AB, Çin’in elektrikli araç sektörüne ilişkin soruşturmalara devam edecektir. İthalata ilişkin tarife engelleri getirilebilir veya bu ülkeler kendi teşviklerini yeniden formüle edebilmenin yollarını arayabilir. Enerji geçişi için ihtiyaç duyulan kritik mineraller, deniz yataklarına odaklanmayla veya daha az araştırılmış olan coğrafi bölgelerde aranacaktır.


Devam edecek..

Selçuk Karaata

Diğer Yazarlar