Cuma, Mart 1, 2024
spot_img

Azerbaycan tezkeresinin uzatılma kararı Resmi Gazete’de

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan’daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan’a güçlü destek veren Türkiye’nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam edeceği ifade edildi.

Yayımlanan kararda; Azerbaycan tarafından 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenen anti-terör operasyonu sonrasında Karabağ’daki yasa dışı ayırıcılık oluşum ve bağlı silahlı unsurlan ilga edilerek fili işgal tamamen sona erdirilmiştir.  olmakla birlikte Azerbaycan ve Ermenistan arasında henüz barış anlaşması imzalanarak nihai bir çizme ulaşılmamıştır.Uluslararasi hukuk ve meşru egemenlik haklar temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm hakların savunabilmesi icin sürecin başından itibaren Azerbaycan’a güçlü destek veren Türkiye, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli katkı  sunmaya devam etmektedir.Türkiye’nin Rusya ile birlikte oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı Ortak Merkez, faaliyetlerini başarıya sürdürmektedir. Türkiye, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine, istikrarına ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağlamaktadır.Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ortak Merkezdeki görevlerine devam etmesi, Türkiye’nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli menfaatlerimizin gereğidir. Bu mülahazalarla, 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti  arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılık Yardım Anlaşması” hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin Önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili sekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zaman Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak sekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan saglayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması icin Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Karan ile verilen ve son olarak 1 Kasım 2022 tarihli ve 1348 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Karan ile uzatılan iznin süresinin 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması Genel Kurulun 15/11/2023 tarihli 21’inci Birleşiminde kabul edilmiştir” ifadeleri yer aldı. 

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM