Perşembe, Şubat 22, 2024
spot_img

Etki Alanı

Lütfen kendini geliştirecek bir şey yap düsturu ile de olsa çevreyi memnun etmek, kişiselden kurumsala münasebetlerde  ön almaya çalışmak, desinler köprüsünden geçme dürtüsü ile reklam veya pazarlama eşliğinin örnekleri çoktur. Öne çıkmış olanları idari mekanizmalar içinde dişli bir karakter,  popüler kimlik arayışları biçiminde dahi olsa dar ve etkili olduğu alanda icrası ile zaman içinde hikayesinin anıları bakımından ters orantılı çalışır.

Bireysel ve toplumsal olarak yaşam içerisinde gelişmeler ve münasebetlere yaklaşım; ‘dünyanın merkezi olmak’ motivasyonunda eğilimler her daim yaygındır. Eylem potansiyeli, kabiliyeti; her ne şekilde zihni veya duygusal esaslı olsa da, görsel ve yazılı iletişim alanından sosyal-medyaya kadar uzanacak biçimde ve rant zemininde kitleler ve bireysel meşguliyet ve zamanı, durumdan vazife çıkarmak sığlığına veya türlü bahanelerin  payandalığına irca edilmemeli. 

Tamamen bireysel ve kişiye özel nitelikli heves ve özentilerin düşünceden paylaşılma geçtiğinde teşvik görerek abartılmasının, akla gelmeyecek neticelerinde kullanılmış olma ihtimali riski yüksektir.

Diğer taraftan ülkeler ve bireylere yönelik algı operasyonlarını akamete uğratmak, pozitif bir gündem inşa ederek doğru bilgi akışının temini önem taşır. Toplumsal tecrübelerden istifade etmeye çalışarak bir yerlerden empoze edilmeye çalışılan kalıpları kırmak icap eder. Hemen nerede ise her olay ve gelişmelerde görüldüğü üzere günümüzde dünyadaki eşitsizlik ve adaletsizlik, bazı odakların iletişim araçları üzerindeki tahakkümü sayesinde hayatiyetini sürdürüyor.

Dijital faşizm ve siber emperyalizm olarak tanımlanabilecek bu durum, bu sosyo-politik gerçeklik artık sadece devletler düzleminde ortaya çıkan bir olgu değil. Bilakis büyük uluslar arası şirketler, toplum kuruluşları, kamuoyu algılarını diledikleri gibi şekillendirmenin ve tartışma sınırlarını belirlemenin hesabındalar.

Bilgiyi ve hisleri yorumlama sanatını akıl ve duygu süzgeci ile hazmetmek huzur verir. Uluslar arası ilişkiler tablosunda insan yaşamını fevkalade meşgul eden gündemlerin yıpratıcılığı insan yaşamına  ciddi bir tehdittir. Toplumların nezdinde hayatın ciddiye alınacak yönlerini ya da aksi biçimlerde gayriciddi tercihler ile sevk ve idare edilmek doğrultusunda tercihleri yol haritasını netleştirir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Demir Uzun

Diğer Yazarlar