Cumartesi, Nisan 13, 2024

Yağlı Tohumlar – ABD Tarım Bakanlığı

bitkisel üretim verileri tüik

Ayçiçek tohumu üretimi Avrupa Birliği’nde (AB) 2023/24 pazar yılı için 10.2 milyon metrik ton olarak tahmin edilmektedir, bu rakam bir önceki aya göre 0.5 milyon metrik ton (%4) düşüş gösterse de, geçen yıla göre 1.0 milyon metrik ton (%11) ve 5 yıllık ortalamadan %8 daha yüksekdir. Hasat edilen alanın tahmini 4.9 milyon hektar olarak belirlenmiş olup, bir önceki aya göre 60,000 hektar ve geçen yıla göre 80,000 hektar azalmıştır, ancak 5 yıllık ortalamadan %11 daha fazladır. Verim ise hektar başına 2.08 ton olarak tahmin edilmiştir, bir önceki aya ve 5 yıllık ortalamaya göre 2.15 tona kıyasla bir miktar düşüş göstermektedir.

Resmi verilerin yayınlanması, USDA’nın Balkan ülkeleri Bulgaristan (-0.4 mmt) ve Romanya (-0.2 mmt) için AB günebakan tohumu üretim tahminini düşürmesine neden oldu. Güneydoğu Avrupa’da Ağustos ayında meydana gelen geç dönem sıcaklık ve kuruluk, ayçiçek tarlasındaki normal tohum dolgunluğunu ve olgunlaşmayı engelledi. Ayrıca, Bulgaristan’ın doğu bölgeleri ve Romanya’da hasat alanının kaybı, bitkilerin o kadar ciddi şekilde küçük kaldığı yerlerde hasat yapılamadı. Bu arada, Fransa’dan gelen resmi veriler, USDA’nın Fransa’nın üretimini bir önceki aya göre 0.2 mmt artırmasına neden oldu. AB’de ayçiçek hasadı tamamlanmıştır.

Arjantin Pamuk: Ekim Alanında artış

Arjantin pamuk üretimi, 2023/24 pazar yılı için 1.70 milyon 480 librelik balyanın üzerinde tahmin edilmekte olup, bir önceki aya göre %13 ve geçen yıla göre %15 artış göstermektedir. Pamuk üretimi, MY 1995/96 rekorunun ardından ikinci en yüksek seviyede tahmin edilmektedir. Pamuk verimi, bir önceki aya göre %7 ve geçen yıla göre %5 artarak hektar başına 661 kilogram olarak tahmin edilmektedir. Hasat edilen alan, bir önceki aya göre %6 ve geçen yıla göre %9 artarak 560,000 hektar olarak tahmin edilmektedir.

Arjantin Tarım Bakanlığı, 610,000 hektarlık güncellenmiş bir ekim alanı tahminini yayımlamıştır. Pamuk için terkedilme oranı genellikle %8’dir. Pamuk alanı son sekiz sezondur genellikle artmaktadır ve bu yılın alanı, 2010/11 pazar yılından bu yana en yüksek seviyededir. Alanındaki bu artış büyük ölçüde pamuk sektöründeki teknolojik gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Ürün ekimi Ekim ayında başlamış olup, Ocak’ın başında %90 tamamlanmıştır. Verimdeki aylık artış, Santiago del Estero (%48), Chaco (%30) ve Santa Fe (%15) bölgelerinde ekim, çıkış ve erken kuruluma denk gelen yüksek yağışlardan kaynaklanmaktadır.

Çin Pamuk: Beklenenden Yüksek Verim

USDA, Çin’in 2023/24 pazar yılı pamuk üretimini 27.5 milyon 480 librelik balyanın (6.0 milyon metrik ton) üzerinde tahmin etmektedir, bu rakam bir önceki aya göre %2 veya yarım milyon balyanın üzerinde artış gösterse de, geçen yıla göre 3.2 milyon balyanın altında (%10) ve 28.5 milyon balyanın 5 yıllık ortalamasının %4 altındadır. Alanın tahmini 2.9 milyon hektar olarak belirlenmiş olup, bir önceki aya göre aynıdır, ancak geçen yıla göre %8 düşüş ve 3.25 milyon hektar olan 5 yıllık ortalamadan %11 düşüş göstermektedir. Ekim alanı, Kuzey Çin Ovası, Yangtze ve Sarı Nehir havzalarında devam eden alan azalmasından kaynaklanmaktadır. Verim, uzun vadeli trende yakın bir şekilde 2,065 kilogram/hektar olarak tahmin edilmiştir. Ancak, verimler, Xinjiang eyaletindeki olumsuz soğuk ve bulanık Mayıs hava koşulları nedeniyle geçen yıla göre düşüş göstermektedir; Xinjiang’da Nisan ve Mayıs aylarında normalden daha serin sıcaklıklar, erken ekimin ve bitki kurulumunun faydasını azaltmıştır. Toplam Çin pamuğunun yaklaşık %90’ı artık Xinjiang eyaletinde üretilmektedir, burada verim diğer bölgelerle kıyaslandığında neredeyse iki katına çıkmıştır.

Tipik Çin pamuk üretim sezonu Nisan’dan Ekim’e kadardır. Xinjiang’da ekim Nisan’da başlar ve Mayıs’ın ortasına kadar sürer. Sarı Nehir ve Yangtze Nehri havzalarında ise ekim Nisan’ın sonlarına doğru başlar ve Mayıs’a kadar devam eder. Genel olarak, 2023/24 sezonu, Nisan ve Mayıs aylarında Xinjiang’da düşük beklenen sıcaklıklar, muhtemelen yavaş ve gecikmiş ekim, yavaş bitki kurulumu ve bazı bölgelerde önemli yeniden ekimi tetikleyen koşullara sahipti. Ancak, sezon ilerledikçe, özellikle Haziran ayında koşullar önemli ölçüde iyileşti, özellikle bu ay, sezon sonucunun belirleyicisi olan verim eğilimleri açısından önemlidir.

Xinjiang pamuk çiftçileri, hükümetin hedef fiyat tabanlı pamuk destekleme politikasından dolayı teşvik edilmeye devam etmektedir. 2020’de Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komitesi (NDRC), hedef fiyat tabanlı teşvikin 2023’e kadar devam edeceğini açıkladı.

Çin Pirinç: Beklenenden Düşük Hasat Alanı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) 2023 tahıl üretim raporuna dayanarak, USDA, Çin’in 2023/24 pazar yılında pirinç üretimini 144.6 milyon metrik ton olarak tahmin etmektedir; bu rakam bir önceki aya göre %3 veya 4.4 mmt düşüş gösterse de, geçen yıla göre %1 veya 1.3 mmt düşük ve 5 yıllık ortalamadan %2 veya 3.1 mmt düşüktür. Alan tahmini 28.9 milyon hektar olarak belirlenmiştir, bu rakam bir önceki aya göre %3 düşüş göstermiş olup, geçen yıla göre %2 düşük ve 5 yıllık ortalamadan %3 düşüktür. Verim (kaba bazda) yaklaşık olarak hektar başına 7.14 metrik ton olarak tahmin edilmiştir, bu rakam bir önceki aya göre neredeyse aynıdır, ancak geçen yıla göre %1 artış ve 5 yıllık ortalamadan %1 artış göstermektedir.

Çin’in üç pirinç ekim dönemi bulunmaktadır. Toplam pirinç üretiminin %66’sını oluşturan tek pirinç ekimi, Nisan’dan Haziran’a kadar ekilir; %16’sını oluşturan erken çift pirinç, Nisan’dan Mayıs’a kadar ekilir; ve %18’ini oluşturan geç çift pirinç, Temmuz’dan Ağustos’a kadar ekilir. NBS’ye göre, erken çift pirinç, önceki sezona göre daha az ekim alanına sahiptir. FAS/Pekin, Ağustos ayında meydana gelen iki ardışık tayfun nedeniyle Kuzeydoğu’da olağandışı kötü büyüme koşullarının oluştuğuna dair raporlar yayınlamıştır; bu durum, başta Jilin’in kuzey ve batısı, Heilongjiang’ın güneyi ve Liaoning’in kuzeybatısı olmak üzere bazı pirinç tarlalarının sel nedeniyle ciddi şekilde zarar gördüğü yerlerde ortaya çıkmıştır. Ancak, Güney ve diğer geleneksel pirinç bölgelerinde, yani Sichuan, Hunan, Jiangxi, Hubei ve Anhui eyaletleri de dahil olmak üzere, daha iyi büyüme koşulları nedeniyle Kuzeydoğu’daki kayıpların büyüklüğünü en aza indirmeyi başarmıştır. Bu eyaletler, toplam Çin pirinci miktarının yaklaşık %56’sını veya 56 milyon metrik tonunu oluşturur.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM