Salı, Nisan 23, 2024

Çin ve Alternatif Enerji

Güneş enerjisi, 2023’te Çin’in temiz teknoloji ekonomisinin büyümesine en büyük katkıyı sağlayan faktör oldu. Güneş enerjisi, 2022’de 1,5 trilyon yuan’dan 2023’te 2,5 ton yuan’a yükselirken, yeni yatırım, mal ve hizmetlerde toplam 1 trilyon yuan değerinde bir büyüme kaydetti ve yıllık yüzde 63 artış gösterdi. Çin, yıllardır güneş paneli üretimi ve kurulumuna hakim olsa da, sektörün 2023’teki büyümesi eşi benzeri görülmemiş bir düzeydeydi. Ayrıca, gayrimenkul sektöründeki yavaşlamaya yanıt olarak merkezi hükümet, 2023 yılının başında, kullanılmayan ve mevcut inşaat alanlarında güneş enerjisi endüstrilerinin gelişmesini teşvik edecek yeni bir politika uygulamaya koydu. Bu arada, 2023 baharındaki yıllık yasama toplantılarında 15 il, hükümet çalışma gündemlerinde güneş enerjisi endüstrisinin geliştirilmesine öncelik verdi. Genel olarak 2023 yılı boyunca ülke genelinde tahmini 200 GW ilave edildi; bu, 2022’de kırılan 87 GW’lık rekorun iki katından fazla oldu. Aynı zamanda, Çin’in güneş enerjisi üretim endüstrisi 2023’te daha da güçlü bir büyüme kaydetti. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre Çin, 2023’te 340 gigawatt (GW) polisilikon üretim kapasitesi ve 300 GW levha, hücre ve modül üretim kapasitesi ekledi. Çin, 2023 yılında güneş enerjisi ürünleri ihracatında önemli bir artış yaşadı. Yılın ilk 10 ayında, yıllık yüzde 90, yüzde 72 ve yüzde 34 artışla 56 GW güneş paneli, 32 GW hücre ve 178 GW modül ihraç etti. Ancak düşen maliyetler nedeniyle bu güneş enerjisi ürünlerinin ihracat değeri yalnızca yüzde 3 arttı.

Genel ihracat artışında, Çin’in “kuşak ve yol” üzerindeki ülkelere, güneydoğu Asya ülkelerine ve birçok Afrika ülkesine yaptığı güneş enerjisi ihracatında dikkate değer artışlar yaşandı. Bu analiz için, yeni güneş enerjisi üretim kapasitesine yapılan yatırımların değeri, bildirilen proje maliyetlerinin bir derlemesinden alınan tedarik zincirindeki her adımın ortalama sermaye maliyetlerinden tahmin edildi. Bu, diğer literatürde bildirilenden önemli ölçüde daha düşük bir maliyet seviyesi sağladı. Analiz, tesislere ve altyapıya yapılan yerel yönetim yatırımlarının yanı sıra doğrudan sübvansiyonların rapor edilen özel yatırıma yüzde 30 oranında katkı sağladığını varsaymaktadır. Güneş enerjisine yatırım, Bloomberg New Energy Finance’in yeni eklenen kapasitesinin, Çin Fotovoltaik Endüstrisi Birliği’nin çatı üstü ve kamu hizmeti ölçekli sistemlerine yönelik birim yatırım maliyetleriyle çarpılmasıyla tahmin edildi. İhraç edilen güneş enerjisi ekipmanlarının değeri, Çin Fotovoltaik Endüstrisi Birliği’nin 2022 verilerine dayanıyordu ve 2023 için ihracat artışı rapor ediliyordu. Yurt içi kurulum için üretilen güneş enerjisi ekipmanlarının değeri, yurt içi güneş enerjisi projeleri için önceden tahmin edilen yatırım maliyetleriyle örtüşmeyi önlemek amacıyla analize dahil edilmedi.

2023’ün sonuna doğru, ilk “temiz enerji üsleri” partisinin şebekeye bağlanması bekleniyordu; bu da özellikle İç Moğolistan ve diğer kuzeybatı illeri gibi bölgelerde karadaki rüzgar enerjisinin büyümesine katkıda bulunacaktı. İkinci ve üçüncü temiz enerji üsleri grubu, karadaki rüzgar tesislerindeki büyümeyi desteklemeye devam edecek. Piyasa ayrıca, daha küçük, eski türbinlerin daha büyük türbinlerle değiştirilmesi modelini destekleyen merkezi hükümet politikalarıyla desteklenen eski rüzgar santrallerinin yeniden güçlendirilmesi tarafından da yönlendiriliyor. Aktif uygulama için planlanan “köylerde rüzgar kullanımı eylemi” gibi girişimlerle dağıtılmış rüzgar enerjisi potansiyeli de araştırılıyor. 2023 yılında açık deniz rüzgar enerjisi inşaatındaki ilerleme yavaş bir başlangıç ​​yaptı. Bu, kıyıya yakın projelerden daha derin deniz projelerine ve tek projelerden daha büyük üslere geçişin bir yansımasıdır. Açık deniz rüzgar projeleri aynı zamanda birçok düzenleyici hususu içeren, belirsizliklere ve beklenenden daha yavaş kurulumlara yol açan karmaşık onay süreçleriyle de karşı karşıyadır. 2021’den bu yana Çin’deki yeni rüzgar projeleri artık merkezi hükümetten sübvansiyon almıyor. Maliyetleri azaltan teknolojik gelişmelere rağmen, hammadde fiyatlarındaki artışlar, güneş enerjisi endüstrisine kıyasla daha düşük kar marjları ile sonuçlanmış ve bu da güneş enerjisine kıyasla rüzgar enerjisine yapılan genel yatırımın daha küçük olmasına yol açmıştır.

Çin enerji kaynaklarının temininde çeşitliliğe gitmekte ve tüm dünyada ses getirecek politikaları uygulamaya almayı başarmaktadır.

Selçuk Karaata

Diğer Yazarlar