Pazar, Haziran 16, 2024

Bazen de Sorun İnsan Kaynakları Departmanındadır

Geçen hafta yazımı şöyle bitirmiştim: “İyi bir İnsan kaynakları departmanı, bu etkileri aracılığıyla şirketin genel performansını ve sürdürülebilirliğini önemli ölçüde artırır. Çalışanların memnuniyeti, verimliliği ve bağlılığı yüksek olan bir şirket hem iç pazarda hem de global pazarda daha rekabetçi ve başarılı olur.”

Peki, gerçek hayatta da böyle mi oluyor? Her şey ilahi bir düzen içinde, olmasının düşünüldüğü gibi mi gidiyor? Önemli olanın insanları işe almak ve geliştirmek olduğunu her şeyin önünde tutan İnsan Kaynakları organizasyonları ile mi çalışıyoruz?

Maalesef…

Tecrübelerim, işlerin her zaman ideal bir dünyada yaşanmadığını gösterdi. Yıllar boyunca çok güzel işler yapan insan kaynakları departmanlarına şahit oldum; ama bunun yanı sıra ya kötü yöneltilen ya da üst yönetimin etkisinde kalıp yapmaları gereken doğruları yapmayan, yapamayan insan kaynakları departmanlarının icraatlarına da şahit oldum.

Kötü çalışan bir insan kaynakları departmanının şirket için önemli olan yetenek yönetimi, işe alım, çalışan memnuniyeti, moral, eğitim ve gelişim, performans yönetimi, çalışan ilişkileri, iletişim, uyum, etik ve verimlilik konularında ciddi sorunlara sebebiyet verdiğini gördüm.

Beni en çok şaşırtan ve üzen ise insan kaynakları departmanının işlerine karışıp amiyane tabiri ile her şeyi berbat eden üst yönetimlerin tutumlarıydı. Her işe karışarak ne olması gerektiğini söyleyip insan kaynaklarının önüne geçen ve onları işlevsiz kılan üst yöneticileri asla anlamadım, tasvip etmedim, hatta çok kızdım.

Ama en çok kızdıklarım ise bunlara karşı çıkmayan, bir duruş sergilemeyen insan kaynakları yöneticileri idi. Şirketin genel performansında ve sürdürülebilirliğinde çok önemli rolleri olan insan kaynakları yöneticilerinin bunu unutarak üst yönetimin uydusu olma yolunu seçerek işin kolayına kaçmaları akıl almaz bir durumdu.

Gelin, şimdi de böyle bir yolu seçen yöneticiler tarafından yönetilen insan kaynakları departmanının şirket üzerindeki etkileri nelerdir, ona bakalım.

Üst yönetimin isteklerine sorgusuz sualsiz boyun eğen bir insan kaynakları departmanı, birçok olumsuz sonuca yol açabilir. Bu tür bir durum, insan kaynakları departmanının bağımsızlığını ve işlevselliğini tehlikeye atarak şirketin genel sağlığı ve çalışan memnuniyeti üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiler yaratabilir.


İşte bu durumun doğurabileceği bazı olumsuz sonuçlar:

1. Adalet ve Tarafsızlık Kaybı:
İK departmanının tarafsızlığı zedelenir, çalışanlar arasındaki güven azalır.
● Adil olmayan kararlar ve uygulamalar, çalışanların motivasyonunu ve moralini düşürür.

2. Çalışan Memnuniyetsizliği:
Çalışanların şikayetleri ve sorunları gerektiği gibi ele alınmaz.
Çalışanlar kendilerini değersiz hisseder ve bu durum iş yerinde huzursuzluğa neden olur.

3. Performans ve Verimlilik Sorunları:
Yanlış kişilerin terfi ettirilmesi veya ödüllendirilmesi, performansın ve verimliliğin düşmesine yol açar.
Çalışanların çabaları ve başarıları göz ardı edilir, bu da iş verimliliğini olumsuz etkiler.

4.Yetenek Yönetimi ve İşe Alım Problemleri:
şe alım süreçlerinde liyakat yerine kişisel tercihler öne çıkar.
Nitelikli adayların kaybedilmesine ve mevcut çalışanların işten ayrılmasına yol açar.

5. Etik ve Yasal Sorunlar:
Şirket politikalarına ve yasal düzenlemelere uyulmaması durumunda hukuki sorunlar ortaya çıkabilir.
Etik olmayan davranışlar, şirketin itibarını zedeler.

6. Çalışan İlişkileri ve İletişim Eksiklikleri:
Çalışanlar ve yönetim arasındaki iletişim kopuklukları artar.
İş yerinde güven eksikliği ve çatışmalar ortaya çıkar.

7. Şirket Kültürü:
Negatif bir şirket kültürü oluşur, bu da çalışanların şirketle bağlarını zayıflatır.
Çalışan bağlılığı ve aidiyet duygusu azalır, bu da genel performansı olumsuz etkiler.

8. Uzun Vadeli Başarı Üzerinde Etkiler:
Kısa vadede üst yönetimin isteklerine uygun hareket etmek, uzun vadede şirketin sürdürülebilirliğini tehlikeye atar.
Rekabet gücünün azalmasına ve piyasa konumunun zayıflamasına yol açabilir.


Sonuç olarak, insan kaynakları departmanının üst yönetimin isteklerine körü körüne boyun eğmesi, şirketin bütünlüğünü, çalışanların memnuniyetini ve uzun vadeli başarısını ciddi şekilde riske atar.

Bu nedenle, insan kaynakları departmanının bağımsız, adil ve profesyonel bir şekilde çalışması, şirketin genel sağlığı için kritik öneme sahiptir.

Ali Serdar Süalp

Diğer Yazarlar