Çarşamba, Haziran 19, 2024

Bakanlıktan, Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği’ne düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği ile laboratuvar için izin belgesi alımında ve laboratuvarlarda görevli olacak denetçilerde aranan şartlar düzenlendi.

Bakanlıkça hazırlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, laboratuvar izin belgesi için ilk başvuruda kuruluş yetkililerine yönelik belirlenen “noter tasdikli imza sirkülerine sahip olması” şartı ibaresi, “imza beyanına sahip olması ve T.C. kimlik numarasını sunması” olarak değiştirildi. Düzenlemeyle laboratuvarda görev alacak denetçilerde aranan şartlarda da değişikliğe gidildi. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından adli sicil kaydı bulunan mühendisler denetçilik belgesi alamayacak.


Anayasal suç işleyenlere denetçi belgesi yok

Yönetmeliğin 11’inci maddesinin 14’üncü fıkrasında yer alan “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da” ibaresi ve 15’inci fıkrasında yer alan “5237 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğe geçici madde de eklendi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında, Bakanlıkça yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda ildeki inşası tamamlanarak kullanıma açılan yapılardan en az yüzde 20’sinin kullanılamaz (orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkılacak, acil yıkılacak ve yıkık) durumda olduğunun tespit edilmesi halinde, bu durumdaki her bir il için Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça o ilde faaliyet gösterebilecek yapı malzemesi laboratuvarı ve zemin laboratuvarı için ayrı ayrı olmak üzere 2 adede kadar daha laboratuvar kuruluşu izin belgesi verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği ile laboratuvar için izin belgesi alımında ve laboratuvarlarda görev alacak denetçilerde aranan şartlara yönelik düzenleme yapıldı. Bakanlıkça hazırlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, laboratuvar izin belgesi için ilk başvuruda kuruluş yetkililerine ilişkin belirlenen “noter tasdikli imza sirkülerine sahip olması” şartı, “imza beyanına sahip olması ve T.C. kimlik numarasını sunması” şeklinde değiştirildi. Düzenleme ile beraber laboratuvarda görev alacak denetçilerde aranan şartlara yönelik de değişiklik yapıldı.

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından adli sicil kaydı bulunan mühendislere denetçi belgesi verilmeyecek. Yönetmeliğin 11’inci maddesinin 14’üncü fıkrasında yer alan “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da” ibaresi ve 15’inci fıkrasında yer alan “5237 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğe geçici madde de eklendi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında, Bakanlıkça yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda ildeki inşası tamamlanarak kullanıma açılan yapılardan en az yüzde 20’sinin kullanılamaz (orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkılacak, acil yıkılacak ve yıkık) durumda olduğunun tespit edilmesi halinde, bu durumdaki her bir il için Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça o ilde faaliyet gösterebilecek yapı malzemesi laboratuvarı ve zemin laboratuvarı için ayrı ayrı olmak üzere 2 adede kadar daha laboratuvar kuruluşu izin belgesi verilecek.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM