Cuma, Mart 1, 2024
spot_img

Gündem

Dünya kamu oyu gündeminin ilgisini çeken gelişmeler bir tarafıyla söz konusu haberlerin teyid edilebilirliği diğer taraftan yayınlama tercih ve önceliğinin gerekçelerinin belirli öngörü ve beklentilere katkısı doğrultusunda etkileme potansiyeline bağlıdır. Kamuoyu çoğunluk ve azınlık kanaatlerinin karşılıklı etkileşmesinin de bir son ürünüdür.

Yeni bir gelişmenin haber olarak ortaya çıkmasında habere konu olan gelişmenin kendiliğinden ortaya çıkmış olduğu intibaı verse de, gelişme veya hadisenin evveliyatından intikal eden emarelerin mevcudiyeti de son derece normaldir. Bireylerin haber alma hakkı ve özgürlüğü bu çerçevenin içinde yer aldığından olarak kapsamlı bilgi edinme hak ve kabiliyeti önem taşır.

Dünya medyasında yer alanlar haliyle kısa vadeli süreçli, kısmen belirsiz niteliklerle kesinleşmemiş, güncellenmeye ihtiyaç gereken nitelikleriyle, kitlelere; yayınlanmasının dolaylı dolaysız etkilerinden gerekli mesajı alacak şekilde, kurumlara küresel duyurular anlamını taşır. Envai çeşit ve mebzul miktarda enformasyonun ‘dişe dokunulurluğu’ nun durumuna bağlı en azından gerekli zaman boyutunda ‘haber alma özgürlüğü’ çerçevesi içerisinde kalacaktır.

Toplumsalå sorumluluk anlayışına göre medyadan beklenen kamunun ortak konusu haline gelmiş sorunları ele alıp incelemesi ve gerektiğinde bu konularda bir uzlaşmanın sağlanmasıdır.

Günümüzde büyük yatırımlar gerektiren medya kuruluşlarının ekonomik güç odaklarından ve siyasi iktidarlardan etkilenmemesi düşünülemez. Unutulmaması gereken nokta ise, sıklıkla karşı karşıya kalınmış olduğu surette popülizm temelinde propaganda hatta dezenformasyon usullerinini kullanılmaya yatkın fırsatlara mahal verilmemesidir.

Gündemde yer alan konular, muhtemel sorunların çözümleri büyük oranda medyayı etkileyen güç merkezlerinin görüşleri doğrultusunda belirlenir. Medya tarafından önce vatandaşları veya dünya kamuoyunu bilgilendirmek suretiyle oluşturulan daha sonra da kamuoyu görüşü olarak bildirilen haberlerin çoğu zaman gerçek durumu yansıtmadığı, bu görüşlerin gerçekte siyasal ve ekonomik güç odaklarına dayandığı ileri sürülebilir.

Geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarılmaya dair kullanılan ‘tarih tekerrürden ibarettir’ sözünün bir anlamda hadiselerin birbirini takip eder biçimde, zamanın şartlarına göre ancak şöyle veya böyle nevzuhur telakki edilemeyeceği de dikkate değer. Yine de mevcut veri ve bilgi stoğunun ışığında spontane gelişen hadisatın uygunluğunca manipülasyonu ile tercihan gündem yaratmak elbette iyi bir organizasyon becerisidir.

Süreçlerinin şu günlerde devam ettiği, biri dahilden diğeri harici iki gelişmeye misalen sadece haber yönü ile bakıldığında; Ankara’da toplu taşımacılıkta +65 için ücretsiz uygulamasının sona ereceği ya da tersi, Dağlık Karabağ meselesinde nerede ise her geçen güne ait farklı haberlerde olduğu gibi ortaya çıkan gelişmeler, değişkenlikleri kısa vade için dahi açıkça ortaya koyar.

Demir Uzun

Diğer Yazarlar