Cumartesi, Haziran 22, 2024

“Şirketlerin sürdürülebilirliğini hedefleyerek büyüyoruz”

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Üye Buluşması 05 Ekim 2023 tarihinde TSKB Cennet Bahçesi’nde düzenlendi. Programda ‘Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu 2021’ verileri açıklandı. Rapora göre yönetim kurulu ortalama görev süresinin 10 yılın üstünde olan şirketlerin oranı 2019 yılında yüzde 54 iken, 2021 yılında yüzde 20’ye düştüğü belirtildi.

Türkiye’nin kalkınması için faaliyet gösteren bütün kurumlarının sağlam temellere oturmasının, ‘başarılı bir kurumsal yönetim yapısı’ oluşturabilmelerinden geçtiğini ifade eden TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Kurumsal yönetimin; karar alma mekanizmalarında, yönetim kurulu toplantılarında ve kurumların tüm kademelerinde sağlıklı bir biçimde uygulanmasını kapsayan davranışsal yönetim alanında henüz kat etmemiz gereken uzun bir yolumuz olduğuna inanıyoruz. Derneğimizin üyeleri ve yeni katılan üyelerimizle birlikte şirketlerin güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmalarını hedefleyerek büyümeye devam ediyoruz” diye konuştu.


“Şirketlerin kurumsal yönetim kapasitelerinin artırılması gerekiyor”

TKYD olarak, 2003 yılından itibaren faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Dr. Saka, “Kurumsal yönetimin yalnızca şirketlere değil tüm Türkiye’ye büyük fayda sağlayacağı fikrinden hareketle faaliyetlerimizi yürütüyor, derneğimize yeni katılan yeni üyelerimizle birlikte bu anlayışı yaymaya devam ediyoruz. TKYD’nin üyeleriyle birlikte kurumsal yönetimin ülkemizdeki gelişimine hep birlikte katkı sunuyor. Bu kapsamda şirketlerin kurumsal yönetim kapasitelerinin artırılması, yönetim süreçlerinin çağın gereklerine uygun olarak meydana getirilmesi, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz” dedi.


“Kurumsal yönetim anlayışı, ülke geneline yayılmalı”

Kurumsal yönetimin yalnızca şirketler için değil ülke için de gerekli olduğunu vurgulayan Dr. Saka, “Eğer biz ülkemize yatırım çekmek istiyorsak hukuki altyapıları, şirketler üzerindeki düzenlemeleri ve teşvik sistemlerini muhakkak düzenlemeliyiz. Bunu da ancak kurumsal yönetimi hem devlet hem de şirket yönetimlerinde etkin bir şekilde uygulayarak başarabiliriz. 2024 yılında da kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda şirketlere destek vermeye devam edeceğiz. Kurumsal yönetim anlayışını ülkemiz geneline yaymak, bu kavramı yaşatmak ve her daim canlı tutmak zorundayız. Vakit kaybetmeden hem kurumlarımız ve paydaşlarımız hem de içinde bulunduğumuz ekosistem için harekete geçmemiz gerekiyor” sözlerine yer verdi.


Pay Sahipleri 2019’da %84,8 iken 2021’de %83,9 oldu

Raporda; Kurumsal Yönetim Uyum Durumu Yönetim Kurulu’nda BİST 100 bölümlere göre uyum düzeyi 2019’da yüzde 72,8, 2021’de yüzde 74,5, Menfaat sahipleri 2019’da yüzde 84,1, 2021’de yüzde 89,4, Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık 2019’da yüzde 86,6, 2021’de yüzde 90,5, Pay Sahipleri 2019’da yüzde 84,8, 2021’de yüzde 83,9 olarak açıklanırken, Kurumsal Yönetim Uyum Durumu Yönetim Kurulu’nda BİST 30 bölümlere göre uyum düzeyi ise; Pay Sahipleri 2019’da yüzde 82,5, 2021’de 84,5, Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık 2019’da yüzde 92, 2021’de 96,4, Menfaat sahipleri 2019’da yüzde 89,7, 2021’de 94,8, Yönetim Kurulu ise 2019’da yüzde 74,5 2021’de ise 76,6 olarak açıklandı.


İlkelere uyum oranında artış 2021 yılında %89,4 oldu

Raporun ‘Menfaat Sahipleri’ bölümünde ise; ilkelere uyum oranında artış 2019 yılında yüzde 84,1 iken 2021 yılında yüzde 89,4 oldu. SPK tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği’nde 2020 yılında yapılan değişiklikle Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nin yürürlüğe girmesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri’ne ilişkin düzenlemelerin etkisi olarak yorumlandı.

Menfaat Sahiplerinin Çıkar ve Görüşlerinin Dikkate Alınması BİST 100’ göre 2019 yılında yüzde 55, 2021 yılında ise 62.3, BİST 30’da ise 2019 yılında yüzde 67, 2021 yılında ise 85,7 olarak açıklandı. Kadın üye oranı için asgari yüzde 25’lik hedef belirlenmesi ilkesine uyum oranı BİST 30’da yüzde 13’ten yüzde 32’ye BİST 100’de yüzde 10’dan yüzde 16’ya yükseldi.

Yönetim kurulu ortalama görev süresinin 10 yılın üstünde olan şirketlerin oranı 2019 yılında yüzde 54 iken, 2021 yılında yüzde 20’ye düştü. Şirket dışı görevlerin sınırlandırılması maddesinde ise üyelerin başka görevler almasını sınırlandıran bir politikaya sahip olan şirketlerin oranı yüzde 12 olarak açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM