Cumartesi, Aralık 9, 2023

Kadın liderler haftada 80 saat çalışıyor

kadınların çalışma süreleri

KPMG’nin araştırmasında kadın liderlerinin kariyerlerinde karşılaştıkları zorluklar ve geleceğe dair öngörüler yer aldı


KPMG’nin 53 ülkeden 839 kadın lidere yönelttiği soruların yanıtlarının da yer aldığı ‘Küresel Kadın Liderlere Genel Bakış 2023’ raporu yayımlandı.

Raporda kadın liderlerinin kariyerlerinde karşılaştıkları zorluklar, şirketlerine ve ülke ekonomilerine dair gelecek öngörüleri ve özel hayatları hakkında önemli bilgiler yer aldı. Rapordaki verilere göre kadın liderlerin yüzde 56’sı haftada 50 saat veya daha fazla çalışırken, ankete katılanların dörtte biri haftada 80 saat veya daha fazla çalıştığını belirtti. Buna karşılık yarı zamanlı, yani 30 saat veya daha az çalışanların oranı sadece yüzde 4’te kaldı.


‘Çok çalışmak’ bir başarı faktörü olarak görülüyor

Rapordan çıkan sonuçlara göre küresel bir kadın lider olarak kariyer yapmak sadece tam zamanlı çalışmakla mümkün olmaz iken fazladan mesai yapmak da gerektiriyor. Bu nedenle ‘çok çalışmak’ katılımcıların dörtte birinden fazlası tarafından kariyerleri için bir başarı faktörü olarak gösteriliyor. Yoğun iş temposuna ek olarak, kadın liderler haftada ortalama 20 saat ev işi yapıyor. Bu durum hafta sonları dahil olmak üzere kadın liderlere sadece 15 saatlik bir boş zaman bırakıyor.


En fazla kadın lider finans sektöründe

Ankete göre en fazla kadın liderin olduğu birim yüzde 25 ile finans departmanı oldu. Bunu sırasıyla yüzde 12,5 ile uyumluluk ve yüzde 12 ile insan kaynakları departmanları izledi. Diğer yandan kadın liderlerin yüzde 80’i daha yüksek bir pozisyon için en az bir kez işten ayrıldı. Bununla birlikte liderler, şirket değiştirmek zorunda kalmadan kariyerlerinde bir sonraki adımı atmanın gelecekte çok daha sık mümkün olacağına inanıyor. Yüzde 77’si yönetim kurullarında cinsiyet eşitliğinin 15 yıl içinde veya daha kısa sürede sağlanacağını söylüyor. Yüzde 75’i C seviye yönetici pozisyonlarında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının büyüme hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacağı konusunda hemfikir. Yüzde 64’ü ise son üç yıl içinde klişeler ve önyargılarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.


Evdeki sorumluluk da onlarda

Raporda kadın liderlerin özel yaşamlarına dair verilere de yer verildi. Sonuçlara göre küresel kadın liderler evlerinde rahat olmadıklarını söyledi. Katılımcıların sadece yüzde 4’ünün aile ve ev halkının temel sorumluluğunu taşıyan bir partneri varken, kadın liderlerin yüzde 38’i evlerinde işlerin ana sorumluluğunu öncelikle kendileri üstleniyor. Her üç haneden birinden fazlasında sorumluluğun çoğunu yine kadın liderler üstleniyor. Sadece her 20 haneden birinde eşleri bu sorumluluğu büyük ölçüde üstleniyor. Bu dağılımın tüm yaş gruplarında aynı olması da anketten çıkan çarpıcı bir sonuç oldu. Bu da durumun kuşaklardan kaynaklandığı klişesini çürütüyor.

Katılımcıların üçte birine göre pandemiden sonra yeni görev ve sorumlulukların artmış olması da bir diğer çarpıcı nokta. Küresel kadın liderlerin büyük çoğunluğu aynı zamanda anne. Bu liderlerin yüzde 70’nin çocuğu var. Öte yandan küresel kadın liderlerin yüzde 74’ünün çalışan bir partneri var ve yüzde 21’inin ise bir partneri yok.


Şirketleri dışında başka görevler de yapıyorlar

Kadın liderler kariyerlerini giderek daha fazla kendi şirketleri içinde planlıyor olsalar da çok yönlü bir yaklaşım benimsiyorlar. Üst düzey kadın yöneticilerin yüzde 46’sı kendi şirketleri dışında başka pozisyonlarda da görev yapıyor. En sık yapılan ek görev ise başka bir kuruluşun yönetim veya denetim kurulu üyeliği. Şirketteki görevlerine ek olarak bir kadın ağının başkanı olarak görev yapanlar da bulunuyor.


Ekip odaklı liderliği benimsiyorlar

Ankete katılanların yarısından fazlası yüzde 55 ekip odaklı, stratejik bir liderlik tarzını benimsedi. Bunu projelere odaklanan çevik bir tarz takip etti. Büyük çoğunluk için, katı hiyerarşik çizgiler çerçevesinde liderlik etmek, başarılı bir ilerleme için ters etki olarak görülüyor ve yüz katılımcıdan sadece ikisi bu tür liderliği tercih ediyor.


Üç yıl içinde şirket kazançlarında büyüme bekliyorlar

Sonuca göre, kadın liderler orta vadede kendi şirketlerinin gelişimi konusunda iyimser. Katılımcıların yüzde 84’ü önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerinin kazançlarında büyüme beklerken, beşte biri de yüzde 10 veya daha fazla büyüme öngördü. Yüzde 44’ü ise enflasyon ve durgunluk gibi ekonomik risk faktörlerini en büyük tehditler olarak belirtti. Kadın liderler şirketleri için en büyük riskleri ise şöyle sıraladı: Artan faiz oranları, enflasyon ve beklenen durgunluk gibi ekonomik faktörler, yetenek riski, siyasi belirsizlik, regülasyon riski/ mevzuat riski, siber güvenlik riski, tedarik zinciri riski, gelişen/yıkıcı teknoloji riski, operasyonel risk.


Dijital dönüşümü aceleye getirmiyorlar

Üst düzey kadın yöneticilerin çoğunluğu, dijital dönüşüm söz konusu olduğunda agresif bir stratejiye sahip olmanın gerekli olmadığına kanaat getirdi. Yüzde 59’u dijital dönüşümde ‘ilk hareket edenler’ veya ‘hızlı takipçiler’ olmayı düşünmüyor. Yüzde 76’sı dijital yatırım kararlarında daha hızlı olmaları gerektiğini söylerken yüzde 64’ü siber saldırılara karşı kendilerini hazırlıklı hissediyor.


“Şirketler, çeşitliliğin temel bir başarı faktörü haline geldiğinin artık farkında”

Araştırmayla ilgili açıklama yapan KPMG Türkiye Denetim Bölümü Şirket Ortağı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik Lideri Şirin Soysal, “Hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde, kadınların deneyimlerini, öngörülerini, farklı bakış açılarını ve liderlik tarzlarını dikkate almak büyük önem taşıyor. Bu nedenle modern dünyamızda eşitlik, dönüşüm süreçlerinin de merkezinde yer alan faktörlerden birisi olarak öne çıkıyor. Şirketler, çeşitliliğin temel bir başarı faktörü haline geldiğinin ve bir değer kaldıracı olarak vazgeçilmez olduğunun artık farkında. Bu da kadın liderlerin dünyamızı daha sürdürülebilir kılmak için üzerlerine düşeni yapmalarının önünü açıyor” dedi.

KAYNAKKPMG
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM