Salı, Mayıs 28, 2024

Genç çiftçiler sosyal güvence istiyor

SEZA NUR ALPDÜNDAR

Pınar Süt-Pınar Enstitüsü tarafından yapılan, kırsaldaki genç çiftçileri ve sürdürülebilir üretimi destekleyecek bir eylem planı sunmayı, kırsal yaşamın sosyalleştirilmesini, ailelerin köy hayatını devam ettirmesini, üretilen ürünlerin kalitesinin artırılmasını ve yeni pazarlar oluşturulmasını amaçlayan ‘Genç Çiftçilerin Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Yaşama İlişkin Algı ve Beklentileri’başlıklı araştırmanın sonuçlarıPınar Süt ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından masaya yatırıldı. Araştırmanın sonuçları Genç Çiftçi Mesleki ve Bireysel Kapasite Gelişimi Programı ‘Bilgi Paylaşımı ve Kapanış Çalıştayı’nda paylaşıldı. Sonuçları paylaşan Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) Müdürü ve Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, genç çiftçilerin en önemli talebinin sosyal güvence olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Gülçubuk: Gençlerin %12,3 gelecek 5 yılda çiftçiliği bırakmayı düşünüyor

Genç çiftçilere göre sürekli olarak tarımsal üretime devam etmek için gerekli görülen koşulları paylaşan Prof. Dr. Gülçubuk, “Çiftçiler, sırasıyla girdi maliyetlerinin düşmesi, ürün fiyatları yükselmesi ve kazancın artması, ürün alım güvencesi olması, daha fazla destek verilmesi, daha fazla sermaye ve arazi olması, sosyal güvence olması, ulaşım ve altyapı sorunlarının çözülmesini istiyor” diye konuştu. 

Gençlerin sadece yüzde 12,3’ünün gelecek 5 yıl içinde çiftçiliği bırakmayı düşündüğünü aktaran Prof. Dr. Gülçubuk, “Genç çiftçilerin yüzde 37,7’si mevcut seviyede işini sürdürmeyi, yüzde 23,7’si mevcut durumdaki üretimine devam etmeyi istediklerini belirtti” dedi.


Savcıgil: FAO ile İyi Niyet Anlaşması imzaladık

Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit Savcıgil de “Gençlerin tarımda kırsalda daha fazla kalmaları, tutunmalarını ve yer etmelerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamak amacıyla genç çiftçi bireysel kapasite gelişim programını Pınar Enstitü aracılığıyla hayata geçirdik. Programımız doğrultusunda ilk olarak Temmuz 2021 tarihinde İzmir il tarım müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde 2022 Nisan ayında İzmir’in 10 ilçesinde 93 genç çiftçimizle araştırma yaptık. Geçen ekim ayında bu araştırma sonuçlarımızı paylaştık. Ağustosta Kütahya İl müdürlüğü ile imzaladığımız protokol doğrultusunda ekim 2023 yılında sahada 114 genç çiftçimizle anket gerçekleştirdik” diye konuştu. 

Süt sektörü önemli bir gelişmeyi de paylaşan Selışık, “Ağustos ayında Türkiye FAO Temsilciliği ile birlikte imzalamış olduğumuz İyi Niyet Beyanı Anlaşması ile birlikte önümüzdeki dönemlerde ortak projeler üretme konusunda iyi niyette bulunduk. Genç çiftçilerin sahada gelişmeleri, kadınların kırsalda kalmaları ve iş gücü sahibi olmaları için projeler yapmak için bu iş birliğini hayata geçiriyoruz” dedi.


Selışık: Kırsalın güçlü olması ekonominin güçlü olması demek

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık da “Kırsalın güçlü olması toplumun ve ekonominin güçlü olması demek. Tarımdaki insan gücünün ve zenginliklerin farkına vararak diğer sektörlerin tarımı desteklemesi çok önemli. Özel sektörün de artık ham maddesini sağladığı tarım sektörünü daha güçlü şekilde desteklemesi gerekiyor. Tarımda istihdam edilen, kırsalda yaşayan gençleri düşünerek onlar için ne yapabilirizi gündeme getirecek çabalar önemli. Bu projeye öyle bakıyorum. Çünkü mesleki açıdan kırsalda çalışanların daha bilgili olması demek tarımsal üretimin daha güçlü olması, sürdürülebilirliği hepsini kapsayan bir çalışma demek. Tarımın her alt başlığında çiftçinin doğru bilgilendirmeyle donatılması tarımsal üretimin daha iyi hale gelmesi demek. Dolayısıyla ekonomiye dönüşecek büyük katkısı demek. Kırsaldaki gençleri daha güçlü kılmak, kırsalda yaşamı pozitif ayrımcılıkla güçlendirmek tüm halkın faydasına olacak” ifadelerinde bulundu. 


Kılıç: Tarımın sürdürülebilirliği genç çiftçilerle mümkün

Tarımla uğraşan nüfusun yaşlandığını dile getiren İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Kılıç, “Gençleri tarımda tutmakta zorlanıyoruz. O yüzden bize aracılık yapmalarını istedik. Gençleri anlamak için bu alanda birleştik, bu çalışmalar ortaya çıktı. Tarım gıda üretimiyle sınırlı değil, kırsal alan kırsalda yaşam orada bir hayat sürdürülüyor onları anlamaya çalışıyoruz. Genç çiftçiler, geleceğimiz tarımı şekillendirecek en önemli aktörler. Onlara bu alanları devredeceğiz. Genç çiftçilere destek olmak ve bu alana çekmek için daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Eğitim, finansal destek ve teknoloji kullanımında genç çiftçilere yönelik sağlanacak destek sürdürülebilir tarımın temelini oluşturacak. Gençlerin sorunlarını çözecek çeşitli politikalar geliştirmeye çalışıyoruz. Çiftçilik mesleğini daha çekici kılacak önlemler almalı, genç çiftçilere kariyerlerini sürdürmeleri için güvenceler sunmamız gerekiyor. Tarımın sürdürülebilirliği genç çiftçilerle mümkün olacak” diye konuştu. 


Korkmaz: Sektörün yaşlanması tarımsal üretimi sıkıntıya sokmaya başladı

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu aktaran Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Zekeriya Korkmaz, “Bunu pandemi ve savaşlar gösterdi. Üretimi garanti altına almak bütün ülkelerin temel ödevi. Hükümetlerin farklı destekleme modelleriyle gençleri tarım sektöre yönlendirme çabaları mevcut. Tarımda gençlerin yöneliminin zayıf olduğunu görüyoruz. Sektörün yaşlanması tarımsal üretimi sıkıntıya sokacak boyutlara ulaşmaya başladı. Tarım sektörünün 1 yıl sekteye uğraması bile ülkemizin geleceği için büyük sıkıntılar doğurabilir” dedi. 

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM