Salı, Aralık 5, 2023

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 110 ülkede yaşayan 6,1 milyar kişiden 1,1 milyarının yoksullukla mücadele ettiğini açıkladı


Birleşmiş Milletler, 1992 yılında, Dünyadaki yoksulluğa işaret etmek ve yoksulluğu bitirmek amacıyla 17 Ekim’i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olarak belirlemiştir. Bu tarih, 1987 yılında Paris’te, yoksulluktan ve açlıktan hayatını kaybeden insanların anısına düzenlenen eylemin gerçekleştiği günden dolayı seçilmiştir. Her yıl 17 Ekim, yoksulluk içinde yaşayan insanlar ve yoksulluğun sebep olduğu insan hakları ihlali konusunda nasıl daha fazla çözüm üretilebileceğini göstermek amacıyla anılmaktadır.

Türkiye’de yoksulluk verileri

Son yıllarda yoksulluğun yanı sıra sosyal dışlanma kavramının da önemli hale gelmesiyle yoksulluk veya sosyal dışlanma göstergesi olan “AROPE” üretilmeye başlanmıştır. AROPE göstergesi, Eurostat tarafından ilk defa Avrupa 2020 hedefleri kapsamında önerilmiş bir göstergedir. Göreli yoksulluk veya maddi ve sosyal yoksunluk içinde olan veya çok düşük çalışma yoğunluğu olan hanelerde yaşayan fertler “yoksul veya sosyal dışlanmış” olarak tanımlanmaktadır.

Fertler için hanehalkının finansal durumundan memnuniyet ortalaması yüzde 46,9 iken yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerde bu değer yüzde 36,9 oldu. Kişisel ilişkilerdeki ortalama memnuniyet yüzdesi tüm fertlerde yüzde 65,2, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski olanlarda yüzde 60,2 olarak hesaplandı. Bütün fertler için boş zaman faaliyetlerine ayrılan zamandan ortalama memnuniyet yüzde 47,4, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerde ise yüzde 42,0 oldu.

Düşük gelirli haneler,  gıdaya iki kattan daha fazla pay ayırdı

Türkiye’de gelir seviyesinde göre sıralı yüzde 20’lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 35,8, konut ve kira harcamalarına yüzde 29,3, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,3 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,5 pay ayırdı.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 28,5, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16,6 ve lokanta ve otel harcamalarına yüzde 6,8 pay ayırdı.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM