Salı, Aralık 5, 2023

KOBİ’LER için dijital dönüşüm vakti

Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansları’ ile KOBİ’ler için ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasının amaçlandığı belirtildi 


YAĞMUR ÖNGÜN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve işini dijitale taşımak isteyen KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasını sağlamak, bu konuda rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla kurulan ‘Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansları’ serisinin üçüncüsü İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, özellikle pandemi sürecinden bu yana dijital dönüşüm alanında oldukça fazla yol katedildiğini aktardı. 

Özgener, “Dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması adına ülkemizin bilgi teknolojileri altyapısı büyük ölçüde iyileştirildi. Yüksek hızlı internet, mobil altyapı ve geniş bant kullanımı gibi alanlarda önemli yatırımlar yapıldı. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı kullanımı, 2023 yılında 2021 yılına göre 1,6 puan artarak yüzde 29,7 oldu.  Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı kullanımı ise 2023 yılında 2021 yılına göre 1,5 puan artarak yüzde 12,1 oldu. Kısacası, her geçen yıl dijitalleşme oranlarımız iyileşiyor. Bu oranların daha da yukarıda olamamasının sebebinin ve dijital dönüşüm sürecinde firmaların önündeki en büyük engelin finansman olduğu kanaatindeyiz” dedi.

“Üzerimize düşen görevleri üstlenmeye hazırız”

Dijital dönüşümün ülkede önemli başlıklarda yer bulduğunu kaydeden Özgener, “2024-2026 yılları arası yol haritamızı ortaya koyan Orta Vadeli Programda da dijital dönüşümün en önemli odak noktalarından biri olduğunu ve önemli hedefler belirlendiğini görüyoruz. Tüm bu çabalar şüphesiz önemli başarıları da beraberinde getirecektir. Biz üzerimize düşen görevleri üstlenmeye hazırız. Türkiye’yi dijital dönüşüm ekonomisinin tüketicisi değil üreticisi konumuna dönüştürmek için hep beraber çalışmamız gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Dijital Dönüşüm Ofisi ile global rekabeti hedefliyoruz”

İzmir Ticaret Odası’nın KOBİ’lerde dijital beceriler kazanma konusunda desteklemek için çalıştıklarını aktaran Özgener, “Bunlardan bir tanesi de dijital dönüşümün artan önemi doğrultusunda; Türkiye’de ilk defa bir Oda-Borsa bünyesinde kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi Projemiz. Projemiz kapsamında üyelerimizin dijital dönüşümlerini desteklemeyi ve onları global düzeyde rekabet edebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Projenin ilk adımı olarak firmalara yönelik, firmalarda dijital dönüşüm olgunluk seviyesi belirleme anketi uyguladık. Anketimize ilk etapta toplam 386 firmamız katılım gösterdi. Katılan firmalara seviyelerine göre atmaları gereken adımları, yapmaları gereken çalışmaları içeren yol haritalarını gönderdik.  Kentimizin dijital dönüşüm profilini ortaya çıkararak, üyelerimizin yeni teknolojilere adaptasyonunu kolaylaştırmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” ifadesine yer verdi.

“KOBİ meselesi, memleket meselesi”

Akıllı kobilerin yeni bir dünya araladığını aktaran İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İlhan Zincircioğlu, ’KOBİ meselesi, memleket meselesi’ dememin gayet uygun olduğunu, çünkü ülkedeki işletmelerin yaklaşık yüzde 99’unu KOBİ’ler oluştuğunu belirtti. Zincircioğlu,  “Toplam cironun yüzde 44’ünü, ihracatın yüzde 30’unu, istihdamın yüzde 76’sını yine KOBİ’ler gerçekleştiriyor. KOBİ’ler; Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlama, Düşük yatırım maliyeti ile istihdam yaratma, Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine kolay uyum gösterme, Teknolojik yeniliklere yatkın olma, Bölgeler arası dengeli kalkınmayı gerçekleştirme, Gelir dağılımındaki çarpıklığı asgariye indirme, Bireysel tasarrufu teşvik etme, yönlendirme ve hareketlendirme, Büyük sanayi işletmelerinin destekleyicisi ve tamamlayıcısı olma, Politik ve sosyal bakımdan istikrar unsuru olarak, demokratik ve liberal ekonominin temel taşlarından birini oluşturma gibi özellikleriyle ekonomide çarkların dönmesini sağlayan ana unsur olarak öne çıkıyor. KOBİ’ler, ekonominin dinamosu olmalarının yanı sıra toplumsal refaha, sosyal dengenin korunmasına da hayati katkılar sunuyor. Dolayısıyla KOBİ’lerin büyümesi demek üretimin artması, ihracatın çoğalması, milli gelirin yükselmesi, işsizliğin düşmesi gibi birden fazla anlam taşıyor” dedi.

“KOBİ’leri büyütmenin yolu e-ticaret”

Günümüzde KOBİ’leri büyütmenin yolu da dijitalleşmeden ve e-ticaretten geçtiğini aktaran Zincircioğlu, “Tam da bu aşamada, Akıllı KOBİ platformunu kullanarak dijitalleşme süreçlerini hızlandıracak ya da geliştirecek olan KOBİ’lerin elde edeceği avantajları daha iyi anlatabilmek için rakamlara bakmanın yeterli olacağını inanıyorum. Günümüzde, dünya çapında 88 milyar dolara ulaşan dijital ödemeler pazarının 2028 yılına kadar 204 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Bugün ödemeler pazarından yüzde 40 pay alan dijital ödemelerin payının ise 2026’da yani sadece iki yıl kadar sonra yüzde 65’e çıkması bekleniyor. Her ne kadar Türkiye’de e-ticaret hacmi dünya ortalamasının gerisinde kalsa da 20 milyar dolarların üzerine çıkan e-ticaret hacmi, ülkemizde de online ödeme pazarının önünün açık olduğunun kanıtı” sözlerine yer verdi.

“Dijitalleşme orta gelir tuzağından çıkışı hızlandıracak”

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün ise, “2021 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7’sini, istihdamın yüzde 71’ini, cironun yüzde 44’ünü, ihracatın yüzde 30,4’ünü KOBİ’lerin gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Firmalarımızın hizmetlerden üretime kadar dijitalleşmesi, içinde bulunduğumuz dönüşüm sürecinde onların direncini artırırken, ülkemizin de orta gelir tuzağından çıkışını hızlandıracaktır” dedi. Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Eğilimleri Raporunda Bilişim uzmanı istihdam eden KOBİ’lerin verimliliği, etmeyenlere kıyasla 2 kat ERP yazılımı (Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımı) kullanan KOBİ’lerin verimliliği kullanmayanlardan ortalamanın 2-3 kat daha fazla olduğunu vurgulayan Ürün, “Geçen sene yapılan bir başka çalışma ile; ‘KOBİ’lerin dijitalleşme seviyesinin yaklaşık iki katına çıkması, verimlilik artışı yoluyla Türkiye ekonomisini yüzde 4 büyütecek bir etkiyi tetikleyebilecektir’ sonucuna ulaşılıyor. Platform firma özelinde fayda sağlayacak gibi görünse de resmin bütününde kazanan ülkemiz olacaktır. O nedenle de birçok ülke bu dönüşüm sürecinde yola erken çıkıp, çok daha hızlı yol almaktadır” ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM