Salı, Nisan 16, 2024

Kurban

Kadim yerleşim bölgeleri üzerinde yaşamış olan topluluklardan eser bazı hususiyetleri zaman itibarı ile sadece geleceğe doğru intikal ettirebildikleri oranda iz bırakırlar. İleride geleneksel davranış biçimlerinin sosyal, kültürel alanda zaman içinde  etkilendiği, harap olmuş veya bir şekilde vücut etmiş, muhafaza edilmiş, kısmen yönlendirilmiş, eski eser babında korumaya alınmış nadir insanlık miras kütüphanesi yok değildir.

Bilgi hazinesi, birikimi açısından önemli unsurları barındıran bu mecranın, günlük siyaset anlayışı tarafından alabildiğince kullanılıyor olmasının dünya barışına yaptığı olumsuz katkılarının yanı sıra, her daim günü yararına kullanma zihniyetinin evrensel mirasın ahını alıyor olma vebali ile de alakası vardır. 

Münasebetlerde her nereye ulaşılır, yağmalanır pratiğinin tarihi versiyonunu, hakimiyet esasını medeniyet unsurları ile süsleme ve kutsama çabalarında, siyaset daima kurban edilmiştir. Henüz bilinemeyenler ya da bilinenlerden bir kısmı; Eskimo, Maya, Kızılderili, Aborjin vb.örnekleridir. Günümüzde Dünya’da bir çok açıdan tecrid edilmiş veya az da olsa bunu tercih etmiş toplulukların paydaş özelliği; ‘münasebetler yoğun’ coğrafyalarına olan mesafeleri ile yoğun coğrafyalardaki hengâmenin kendilerine henüz uzun dönemler ilgisiz, yetersiz kalmalarıydı.

Bilinen tarihi medeniyet havzalarının münasebetlerin yoğunlaşmasının da etkisi ile göz önünde kalarak yıprandığı gerçeği yaygın kitleleri kuşatan yaşam biçimleri ve güncel haber muhtevalarından yansıyan tüm projeksiyon ve algılarda yer alıyor. Daha yazının icadı(MÖ 3200) ile başlayıp kavimler göçü(MS 496) ile biten İlkçağ’dan başlamak üzere yerleşikliğin, düzen; göçerliğin düzen dışı seyreden hükümranlık temelinde yerleşik güç merkezleri ile yer değiştirme kabiliyetini haiz çevre güç unsurlarının Ortaçağ boyunca dahili, harici mücadele ve münasebetleri vardır.

Uzak kıtaların, yeni kolonilerin keşfedilmesi, yerli unsurlar ile münasebetlerin nesnelleşerek ardından finans alanının genleşmesi iktisadi güç kavramının önce merkeze transferi akabinde yerinde oluşan katma değerin iktisadi araçlar(piyasa-pazar) ile genişleyen şemsiye altına girmiş olmasıdır.(Kanada, Birleşik Devletler, Avustralya, Y.Zelanda, Hong Kong, Macau, Singapur vb)

29.Şubat.2024 yaklaşan seçim öncesinde hemen pek çok ulusal konuya değindiği 6. Ulusa Sesleniş Konuşmasında Putin, ağırlıklı olarak ekonomiye vurgu yaptı. Önce 2030 yılına kadar düşünülen düzenlemeler ışığında dünya üzerindeki güçlü iş alemini Rusya’da yatırım yapmaya çağırdı.Bu noktada yatırım ve finans alanlarına güven verici mesajlar verildiğinin açık bir beyanını sergiledi. Federal ve Bölgesel hatırı sayılır geniş bir idari alana yayılan Rusya Federasyonunun bugüne kadar olandan farklı(esnek) bir ulusal iradeyi sergiliyor oluşu hem tarihi hem de uluslar arası mevcut konjonktür açısından anlamlı olabilir. Küreselleşmenin estirdiği açılımlar bu esnekliği ‘faydacılık’ ve ‘kullanma’ yerine karşılıklı çıkarların dengesine yöneltir ise sürecin hayrınadır. O da bu kez siyasetin kurban edilmeyeceği olgusudaki karşılıklı güven ve samimiyete bağlıdır.

Demir Uzun

Diğer Yazarlar