Salı, Temmuz 16, 2024

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik kararı Resmi Gazete’de

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 21/12/2010 tarihli ve 27792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 2’ nci maddesinde yer alan “ve 16/11/2009 tarihli ve 2009/15611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesine” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan kararın aynı Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin başlığı “Kurum kadrolarına atanma şartları” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesinden önce gelmek üzere “Kurum kadrolarına unvanlar itibarıyla atama; açıktan, yeniden, naklen, Kurum içi yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılır” maddesi eklenmiş, aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir” maddesi eklenmiştir.

Eklenen yeni b maddesinin içerdiğinde yer alan yeni yönetmelikte, “b) Kamu hizmetine yeniden Kurumda başlayacaklar ile naklen atanacaklar için; atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak,” ibaresi getirilmiştir. Devamında aynı yönetmeliğin 32’nci maddesinde de değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup; Kurum personelinin disiplin iş ve işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar 657 sayılı Kanun, 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ile 13/1/2022 tarihli ve 31718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir”ibaresi getirilmiştir.


İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM