Cumartesi, Aralık 2, 2023

Yeni proje ile ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı’ geliyor

Opet, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve kadın istihdamını artırmak için ‘Eşitsek Fark Eder’Projesi’ni başlattı


Petrolcülükte faaliyet yürüten OPET, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve kadın istihdamını artırmak için ‘Eşitsek Fark Eder’Projesi’ni başlattı. İş yerlerinde ve sosyal yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı kurum politikaları ve uygulamaların geliştirilmesinin hedeflendiği projeye hakkında bilgi veren OPET Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Gücü Proje Lideri Filiz Öztürk, analiz sonucu elde edecekleri bulgulara dayalı olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı’nı uygulamaya koyacaklarını duyurdu.

İlk adım toplumsal cinsiyet uçurumu analizi

Tüm alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadının güçlenmesinin ilerlemesine olanak sağlayan bir ortamın oluşmasına ve WEPs ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanmasının hızlandırılmasına destek vereceklerini söyleyen Öztürk, “Bu çerçevede ilk olarak işletmelere yönelik bir öz değerlendirme aracı olan ‘WEPs Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Analizi’ni gerçekleştireceğiz. Ardından buradan elde edeceğimiz bulgulara dayalı olarak ‘OPET Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nı ortaya koyacağız. 2018 yılından bu yana uyguladığımız ve istasyonlarımızda başarı ile uyguladığımız ‘Kadın Gücü’ Projemizin hali hazırda var olan girişimlerinin etkisinin değerlendirilmesi de bir diğer adım olacak. Projemizin dördüncü aşamasında ise ‘Nihai Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Analizi ve Raporlamasını’ gerçekleştireceğiz” dedi.

“OPET istasyonlarında çalışan kadın sayısı 3 bini aştı”

OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzadede OPET’in sürdürülebilirlik yaklaşımı ile ele aldığı tüm toplumsal projelerde uzun soluklu ve sorunun çözümüne yönelik eylem planları ile hareket ettiğini belirtti. Kahramanzade, “Toplumsal ön yargıları değiştirmek ve kadınlara çalışma hayatında fırsat eşitliği sunmak amacıyla başlattığımız Kadın Gücü, şirketimizde projeyi yakından takip eden proje ekibimizin, bayilerimizin ve çalışanlarımızın yoğun emekleriyle güçlenerek kısa sürede büyüdü ve büyümeye devam ediyor.  Bugün 81 ilimizdeki OPET istasyonlarındaki kadın çalışan sayısı 3 bini aştı. UN Women ile bugün ilk adımını attığımız iş birliğimizin de sektörümüz ve toplumumuz için önemli bir değişim hamlesi olacağına inanıyoruz. OPET yine önce kendinden başlayarak çalışanları ve bayi personeli ile uzun dönemde sektöre ve topluma fayda sağlayacak önemli bir konuyu sahipleniyor” diye konuştu.

Projenin 24 ay boyunca devam edeceğini ifade eden Kahramanzade, bu sürenin sonunda hedef ve çıktıları UN Women’ın ulusal ve uluslararası ortaklarıyla ve kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti. Kahramanzade, “Projedeki ana hedefimizi; Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) etkin bir şekilde uygulayarak sektör ve toplumda toplumsal cinsiyete duyarlı kurum politikaları ve uygulamalarını geliştirmek olarak özetleyebilirim. Kadınların güçlenmesi çatısı altında iletişim kampanyaları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin savunuculuk yaparken, UN Women’ın Unstereotype Alliance (UA) üyeliği yoluyla kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı iletişim araçlarını da uygulayacağız” dedi.

İlk adımlarının ‘eğitim olacağını söyleyen Kahramanzade, şu sözleri dile getirdi: “Yaklaşık 16 bin kişiyi bulan akaryakıt istasyonlarımızdaki çalışanlarımıza, temel toplumsal cinsiyet eğitiminin verilmesini hedefliyoruz. Bu eğitimlerin bayilerimizin dijital eğitim platformlarında yer almasını ve ödüllendirme programımızın kriterlerine eklenmesini sağlayacağız. Ayrıca, OPET içerisinde de 30 kişilik bir gönüllü eğitici grup oluşturacağız. Bu grup aynı zamanda şirket içerisindeki “değişim liderleri” olma görevini de üstlenecek. Bu adımları hep Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) çerçevesi altında yürüteceğiz.  UN Women gibi bu alandaki en derinlikli ve önemli çalışmaları yürüten kurum ile birlikte akaryakıt dağıtım sektöründe bir değişim yaratmak ve tüm iş dünyasına da örnek olmak, ilham vermek amacındayız.”

“Diğer şirketlere de yol gösterici olmasını diliyorum”

Projenin tanıtım toplantısında konuşan UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ise “OPET’in bu süreçte elde edeceği iç görülerin yalnızca OPET’e yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda fark yaratmak isteyen ancak nereden başlayacaklarından emin olmayan diğer şirketlere de yol gösterici olmasını diliyorum. BM Kadın Birimi olarak, şirketlerin WEPs çerçevesini takip ederek kurumsal yapılarını dönüştürebileceklerine ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin toplumsal cinsiyet eşitliği boyutlarını kurumsal olarak hayata geçirebileceklerine inanıyoruz. ‘Eşitsek Fark Eder’in bu ifadenin bir kanıtı olacağını umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM